Home » Kantonalni štab civilne zaštite ZDK uručio pismenu zahvalnicu bivšem kantonalnom ministru Arnelu Isaku » isak plaketa