Home » Kantonalni sud u Zenici: Kasumović i Drino ostaju u pritvoru do početka januara

Kantonalni sud u Zenici: Kasumović i Drino ostaju u pritvoru do početka januara

Kantonalni sud u Zenici je, u krivičnom predmetu broj: 04 0 K 012115 21 Kv 2, dana 06.12.2021. godine, odlučujući po žalbama na rješenje sudije za prethodni postupak broj 04 0 K 012115 21 Kpp 17 od 03.12.2021. godine, donio sljedeće

Rješenje

Odbijaju se kao neosnovane žalbe, Kantonalnog tužitelja u Zenici, branitelja osumnjičenog D. V., izjavljene protiv rješenja sudije za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici, broj: 04 0 K 012115 21 Kpp 17 od 03.12.2021. godine, a djelimično uvažava žalba branitelja osumnjičenog K. F., te u odnosu na njega preinačava pobijano rješenje u dijelu odluke o trajanju pritvora, tako što se ovim rješenjem određuje da pritvor koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak za osumnjičenog K. F., traje od 01.12.2021. godine od 11:45 sati do 01.01.2022. godine do 11:45 sati.

U ostalom dijelu pobijano rješenje ostaje neizmijenjeno.

Podsjećamo, gradonačelniku Zenice Fuad Kasumović i drugoosumnjičenom u slučaju “Zenicatrans” bivši predsjedniku UO “Zenicatransa” Vahdetu Drini po odluci Sudije za prethodni postupak određen je pritvor do 30 dana.