Home » Karaula: Krenuo tradicionalni Marš mira Karaula – Bešpelj – Večići 2018.

Karaula: Krenuo tradicionalni Marš mira Karaula – Bešpelj – Večići 2018.

Jutros je iz Karaule krenuo tradicionalni Marš mira Karaula – Bešpelj – Večići 2018.

Na Smetu Humanitarno udruženje Karaula je napravilo punkt za učesnike marša.

Tom prilikom je podijeljen vojnički grah, sok, kafa i slatkiši za sve učesnike.

Naime, već nekoliko godina bošnjačke organizacije i udruženja organiziraju Marš mira kao podsjećanje na napuštanje posljednje slobodne teritorije u Kotor Varošu, odnosno sela Večića, gdje su malobrojni i slabo naoružani mještani Večića i okolnih sela pružili herojski otpor daleko nadmomoćnijem neprijatelju koji nije birao sredstva i načine da u potpunosti uništi i selo i sve što se u njemu nalazi.

O MARŠU MIRA

Dana 01.11.1992. godine mještani sela Večići kao i ostali kotorvarošani bošnjačke nacionalnosti njih oko 600 do 650  koji su bili okupljeni u selu Večići iz razloga što su bili jedini u opštini Kotor Varoš koji su pružali otpor agresorskoj vojsci krenuli su na put koji ih je trebao odvesti na slobodnu teritoriju tačnije u Travnik koji je bio pod kontrolom Armije BiH. Prvobitni plan je bio da se određeni broj borbeno sposobnih momaka i ljudi probije do Skender-Vakufa gdje su se trebali sastati sa vojnicima hrvatske vojske koji su trebali da se probiju od Jajca prema Skender-Vakufu kako bi se taj grad oslobodio.

Međutim dogodila se izdaja od strane hrvatske vojske te je došlo do pada Jajca te mještani Večića sa oko sebe okupljenim mještanima drugih mjesta iz Kotor Varoša su zbog nedostatka hrane i lijekova a velikog broja ljudi bili primorani da krenu na put koji je trebao da bude put spasa odnosno put do slobodne teritorije. Zbog velikog broja starijih ljudi, žena i djece formirane su grupe koje su trebale da krenu na put u izbjeglištvo od kojih je jednu kolonu trebao da vodi Vahid  a drugu Besim.

Nakon što je kolona krenula na put te došla do mjesta zvanog Ježica dogodio se prvi napad agresora u kojem je smrtno stradao Ahmet Kovačić.Napadnuti ljudi spustili su se kroz šumu u mjesto Duboka. U Dubokoj se odvijala strašna borba između malobrojnih i slabo naoružanih Bošnjaka i agreskorske vojske koja je trajala oko 3 do 4 sata odnosno dok nije pala noć. Ishod borbe je bio smrt velikog broja agresorskih vojnika od kojih i Kapetan srpske vojske i 10-ero ljudi iz  kolone koje je krenula na put.

U Dubokoj su poginuli Turan Mihret,Dževad Ćejvan, Dževad Smajlović, Raif Alagić,Ševal Alagić, Alaga Alagić,Alagić Taiba i Berbić Redžo. Nakon što je pala noć kolona se razdvojila te je jedan broj od oko 161 ljudi krenuli prema Grabovici a ostali prema Ugru.

Mjesto Ugar je poslednje mjesto na kojem se desila borba odnosno gdje je kolona napadnuta na svom putu prema slobodnoj teritoriji. U toj borbi kolona je izgubila još 3-oje ljudi Berbić Emira, Safeta Bečulića i Pašić Namku. Približavajući se mjestu Ugar počela je da pada jaka kiša a rijeka Ugar je bila nabujala te bi je bilo nemoguće preći da preko rijeke nisu bile postavljene debele sajle koje su naši ljudi postavili nekoliko dana prije polaska na put iz Večića pošto su znali da će se na taj put morati krenuti. Prelaskom Ugra kolona od 90-ak ljudi došla je do Karaule i uspjela da se spasi.

Tntportal.ba/Direktno.ba