Home » KIO SDA ZDK jednoglasno odlučio: Ovo su kandidati SDA od Države do Kantona

KIO SDA ZDK jednoglasno odlučio: Ovo su kandidati SDA od Države do Kantona

Kako saznaje Visoko.co.ba na večeras (24.06.) održanom sastanku Kantonalnog izvršnog odbora SDA ZDK određeno je koja će imena ići na liste za sve nivoe vlasti od Državnog i Federalnog parlamenta do Skupštine ZDK. Naš izvor tvrdi da su liste usvojene jednoglasno i kao takve idu na potvrdu u centralu stranke u Sarajevo.

Za Državni parlament naše izborne jedinice četiri nalaze se imena Amira Zukića iz Visokog, aktuelnog ministra u Vladi Federacije BiH, Nermina Mandre iz Kaknja koji je trenutno u Parlamentu BiH, Šemsudina Mehmedovića iz Tešnja koji je također aktuelni državni parlamentarac i dr. Faruk Hodžić iz Zenice. Redoslijed na ovoj listi će biti naknadno određen, a interesantno da ovaj puta na njoj nema Šefika Džaferovića, aktuelnog člana predsjedništva BiH koji je iz Zavidovića.

Kada je u pitanju Federalni parlament tu smo još ranije tačno predvidjeli da će u izbornoj jedinici pet nosilac biti predsjednik KO SDA ZDK Miralem Galijašević, a na istoj listi će još biti Nezir Pivić i Jasmin Duvnjak.

U izbornoj jedinici šest gdje se nalazi i Visoko nosilac liste će biti Mirsad Zaimović iz Kaknja, aktuelni predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao i načelnik Olova Đemal Memagić.

Za Skupštinu ZDK na širem spisku se nalaze 43 imena. Nosilac liste je Mirsad Hadžić iz Tešnja, aktuelni ministar poljoprivrede u Vladi ZDK.

Zatim slijede:

2. Selvedina Sarajlić-Spahić (Zenica)

3. Mirnes Bašić, aktuelni premijer ZDK (Kakanj)

4. Čazim Huskić, aktuelni predsjedavajući Skupštine ZDK (Žepče)

5. Erna Merdić Smailhodžić (Zavidovići)

6. Emir Džafić (Visoko)

7. Fahrudin Čolaković, aktuelni ministar za boračka pitanja (Olovo)

8. Emira Drnda Čičeklić (Maglaj)

9. Ibrahim Šišić (Zenica)

10. Muamer Salkić (Breza)

11. Alma Kamenjaš (Vareš)

12. Spahija Kozlić, aktuelni ministar obrazovanja (Zenica)

13. Admir Avdić (Doboj-jug)

14. Mirela Mateša Bukva (Visoko)

15. Nebojša Nikolić, aktuelni ministar za pravosuđe i upravu (Zenica)

16. Džemal Bečirhodžić (Kakanj)

17.Emina Tufekčić (Zenica)

18. Alema Jabandžić Deljkić (Tešanj)

19. Fikret Dervišbegović (Visoko)

20. Amra Hadžić (Zavidovići)

21. Ahmed Mutapčić (Zenica)

22. Alija Tokmić (Usora)

23. Nerma Đino (Kakanj)

24. Enes Sejmenović (Maglaj)

25. Jasmin Čajić (Tešanj)

26. Maida Hibović (Žepče)

27. Namir Škaljo (Zenica)

28. Sanda Hasagić Terzić (Kakanj)

29. Aida Halilović (Tešanj)

30. Rasim Omanović (Visoko)

31. Emir Islamović (Vareš)

32. Ajla Haračić (Kakanj)

33. Adnan Lihić (Tešanj)

34. Rasim Mujkić (Zavidovići)

35. Selma Mlivić (Breza)

36. Zelda Dizdarević (Zenica)

37. Faris Hazić (Zenica)

38. Selma Lemeš (Visoko)

39. Benis Džinić (Zavidovići)

40. Eniz Patković (Zenica)

41. Adnan Smajić (Zenica)

42. Džemal Husanović (Zavidovići)

43. Amer Kupusović (Zavidovići)

Visoko.co.ba