Home » Koliko kilometara autoputa imaju građani BiH?

Koliko kilometara autoputa imaju građani BiH?

U oktobru 2018. godine kada je otvorena dionica na autoputu Banja Luka – Doboj, manji bh. entitet prestigao je Federaciju u broju kilometara autoputa.

Međutim, u proteklih nekoliko godina povećao se broj kilometara autoputa u FBiH, tako da on trenutno iznosi 126,5km, kako je navedeno na službenoj stranici JP Autoceste FBiH.

U Bosni i Hercegovini autocesta na Koridoru Vc od sjeverne granice s Republikom Hrvatskom pruža se pravcem: Svilaj – Odžak – Modriča – Doboj – Zenica – Kakanj – Visoko – Sarajevo – Konjic – Jablanica – Mostar – Čapljina – južna granica s Republikom Hrvatskom, u mjestu Bijača.

Dionica na koridoru VC Tarčin – Ivan, duga je 6,9, dok dionica Svilaj – Odžak je duga 10,7 kilometara.

Najprometnija dionica jeste upravo Sarajevo – Zenica, koja je duga otprilike 70 kilometara. Dio autoceste na Koridoru Vc, nazvan tzv. Zenička obilaznica, sastoji se od tri poddionice, Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio poddionice Donja Gračanica – Tunel Zenica ukupne dužine 11 kilometara.

Kada je riječ o dionicama koje se odnose na Hercegovinu, tačnije Međugorje – Bijača upitanju je 10 kilometara autoceste.

Tags