Home » Komisija PS BiH podržala inicijativu za privremenu suspenziju PDV-a prilikom uvoza gasa u BiH

Komisija PS BiH podržala inicijativu za privremenu suspenziju PDV-a prilikom uvoza gasa u BiH

Na sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržana je poslanička inicijativa Dženana Đonlagića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da hitno, najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja te poslaničke inicijative, donese odluku o privremenoj suspenziji poreza na dodatu vrijednost (PDV) prilikom uvoza gasa u Bosnu i Hercegovinu.

Informaciju sa 35. sjednice Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.