Home » Komisija za ljudska prava nije usvojila inicijativu da se 25. maj proglasi danom žalosti

Komisija za ljudska prava nije usvojila inicijativu da se 25. maj proglasi danom žalosti

Na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržani su principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Komisija nije podržala principe Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić.

Usvojen je Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu te zatim Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Također je usvojen Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH, kao i Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH.

Odgođeno je izjašnjavanje o poslaničkoj inicijativi Milorada Kojića, kojom se nalaže Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da formira radnu grupu u kojoj će biti predstavnici nadležnih institucija Republike Srpske, Federacije BiH i institucija BiH s ciljem izmjene Sporazuma o preuzimanju uloge suosnivača za Institut za nestala lica BiH, te predloži izmjene Sporazuma u dijelu koji se odnosi na organizaciju upravljačke strukture Instituta, a utvrđeni prijedlog uputi Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Komisija nije podržala poslaničku inicijativu Sabine Ćudić kojom se nalaže Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH da u zakonodavnu proceduru uputi Zakon o ostvarivanju saradnje Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom.

Zajednička komisija nije podržala ni poslaničku inicijativu Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša kojom „Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, donese odluku o proglašavanju dana žalosti u cijeloj Bosni i Hercegovini povodom 25. maja (tekuće 2023. godine), kada se obilježava dan teškog zločina nad tuzlanskom mladošću koji su počinile paravojne formacije tzv. Vojske Republike Srpske 25. maja 1995., te da u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama preduzme sve mjere prema nadležnim organima Republike Srbije za izručenje počinilaca ovog gnusnog zločina institucijama Bosne i Hercegovine – na prvom mjestu Novaka Đukića, kao i da, u okviru svojih nadležnosti, zahtijeva hitno krivično procesuiranje i izručenje Bosni i Hercegovini i drugih organizatora i izvršilaca ovog gnusnog ratnog zločina, a s ciljem razvijanja kulture sjećanja i dobrosusjedskih odnosa, te dostojanstvenog odavanja dužnog poštovanja nevinim žrtvama ovog teškog zločina i dostojanstvenog izražavanja saučešća porodicama nevinih žrtava.“

Komisija je usvojila Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Zajednička komisija je usvojila Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, Izvještaj o pitanjima provođenja Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2021. godinu, Izvještaj o pitanjima provođenja Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2022. godinu, Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2022. godinu te Plan rada Zajedničke komisije za ljudska prava za 2023. godinu.

Sa dnevnog reda sjednice skinut je Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, čiji je podnosilac Vijeće nacionalnih manjina BiH. Zajednička komisija je usvojila zaključak kojim od Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i vijeća nacionalnih manjina kantona traži informaciju u vezi sa eventualnim povlačenjem podnesenih ostavki pojedinih članova ovih tijela, nakon što su izabrani u Vijeće nacionalnih manjina BiH, saopćeno je iz PSBiH.