Home » KPZ Zenica: Implementacija novog kolektivnog ugovora za poboljšanje prava radnika

KPZ Zenica: Implementacija novog kolektivnog ugovora za poboljšanje prava radnika

– Implementacija novog kolektivnog ugovora za poboljšanje prava radnika. Na sastanku predsjednika sindikata BiH, Samira Kurtovića, i direktora KPZ-a, Rusmira Isaka, naglašena je osnovna inicijativa – radnje usmjerene prema poboljšanju prava zaposlenika.

Uz direktora, na sastanku su sudjelovali i predstavnici uposlenika KPZ-a, čime je dodatno naglašena važnost zajedničkog angažmana za stvaranje boljih radnih uvjeta.

Fokus je bio na uspostavi saradnje sa resornim ministrom pravde, Vedranom Škobicem, radi organizacije radnog sastanka o unapređenju statusa radnika i pojednostavljenju procesa penzioniranja.

Direktor Isak nastavlja stajati na raspolaganju sindikatu, ističući izgrađenu kvalitetnu komunikaciju kao ključni element uspješnog partnerstva.