Home » Krišto: Naš fokus ostaje na 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije (VIDEO)

Krišto: Naš fokus ostaje na 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije (VIDEO)

Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je na pres-konferenciji povodom 100 dana rada te institucije, kazala da je održano 15 sjednica, te obrađeno 530 materijala, odnosno tačaka dnevnog reda.

To podrazumijeva, od usvojenih zakonskih prijedloga, do različitih prijedloga akcijskih planova, strategija, odluka, rješenja, ugovora o zajmu, sporazuma o kreditnim zaduženjima itd.

Napomenula je da je Vijeće ministara BiH u parlamentarnu proceduru uputilo tri prijedloga zakona, od kojih je jedan, Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu usvojen.

Ocijenila je da je to velika stvar za institucije BiH koje već dugi niz godina nisu imale proračuna u tekućoj kalendarskoj godini.

– Također smo uputili zakon o službi u Oružanim snagama i zakon o slobodi pristupa informacijama – navela je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH, te dodala da su usvojene i određene strategije, akcijski planovi itd.

Podsjetila je da su, kao pretpostavku usvajanju proračuna, usvojili Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2023-2025. godina koji je usuglašen sa Globalnim fiskalnim okvirom, odnosno fiskalnom bilansom i fiskalnim politikama u BiH koje je usvojilo Fiskalno vijeće.

Navela je kako su kroz ovo mandatno razdoblje intenzivirali dijalog sa dužnosnicima EU, deblokirani su sastanci BiH u okviru odbora i pododbora za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Dodala je kako to smatraju vrlo važnim, jer je to obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Usvojen je i Plan ekonomskih reformi u BiH za razdoblje 2023-2025. godina koji je dostavljen Evropskoj komisiji.

Krištp je navela i brojne susrete na međunarodnom i regionalnom planu, među kojima su posjeta EU, svim njenim dužnosnicima, Svetoj stolici, sudjelovanje na Gospodarskom forumu u Davosu, Sigurnosnoj konferenciji u Minhenu te posjeta Velikoj Britaniji na ceremoniji krunisanja Kralja Čarla.

– Institucija Vijeća ministara BiH je doista posvećena radu. Naš fokus ostaje i dalje na 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Kako i kojom dinamikom ćemo u budućnosti ići si tim ovisi od nas. Kao predsjedavajuća Vijeća ministara ću se zalagati za naš dijalog, za međusobno uvažavanje. To je prilika da stabiliziramo političke prilike u BiH i da stvorimo pretpostavke za napredak, rast i razvoj i time omogućimo, sukladno nadležnostima koje imamo, bolje uvjete za život svih naših konstitutivnih naroda i građana koji žive unutar BiH – zaključila je Krišto.