Home » Lakše do uvoza radne snage: Povećana godišnja kvota radnih dozvola u BiH

Lakše do uvoza radne snage: Povećana godišnja kvota radnih dozvola u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu.

Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH u 2024. godini iznosi 6.073, od kojih se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 4.295 dozvola, Republiku Srpsku 1.400, a Brčko distrikt BiH 378. Ukupna godišnja kvota radnih dozvola značajno je veća u ovoj u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 3.995 radnih dozvola.

Za novo zapošljavanje stranaca u BiH u ovoj godini mogu se izdati 3.623 radne dozvole, i to za Federaciju BiH 2.345, za Republiku Srpsku 1.000, a za Brčko distrikt BiH 278 radnih dozvola.

Najviše radnih dozvola 1.550 predviđeno je za novo zapošljavanje stranaca u građevinarstvu, od kojih je 600 za Federaciju BiH, 800 za Republiku Srpsku, a 150 za Brčko distrikt BiH, dok su 762 radne dozvole na raspolaganju za novo zapošljavanje stranaca u prerađivačkoj industriji, odnosno 600 u Federaciji BiH, 102 u Republici Srpskoj i 60 u Brčko distriktu BiH.

U ovoj godini 2.450 radnih dozvola može se izdati po osnovi produženja ranije izdanih, i to za Federaciju Bosne i Hercegovine 1.950, Republiku Srpsku 400 i Brčko distrikt BiH 100 radnih dozvola, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.