Home » Magazinović: Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe mora biti ubrzan

Magazinović: Proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe mora biti ubrzan

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović (SDPBiH) danas je u razgovoru za Fenu ponovo istaknuo kako smatra da proces legalizacije kanabisa u medicinske svrhe mora biti ubrzan.

Magazinović je na jednoj od ranijih sjednica postavio poslaničko pitanje “da li je Državna agencija za istrage i zaštitu provodila aktivnosti po pitanju kršenja Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga u segmentu prisustva proizvoda na bazi kanabisa u ‘legalnoj prodaji’ i kakvi su rezultati tih aktivnosti?”

Dobio je odgovor u kojem se, između ostalog, navodi da je Državna agencija za istrage i zaštitu, u septembru 2023. godine dostavila Tužilaštvu BiH Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama koji se odnosi na saznanja da se u sastavu određenih preparata koji se proizvode na području BiH, kao i preparata koji se uvoze u BiH, nalazi CBD i THC, odnosno aktivne supstance biljke Cannabis sativa L, čija je upotreba zabranjena Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga.

“Budući da već duži period institucije, iako nema protivnika, vrlo sporo provode aktivnosti na legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, moje pitanje prema različitim institucijama, između ostalog i SIPA-i, o prisutnosti proizvoda na bazi kanabisa na tržištu, je bilo prije svega usmjereno na one koji prodaju ulje kanabisa, koje je vrlo sumnjivog porijekla i sastava. Međutim, to je otvorilo i pitanje prisustva proizvoda na bazi kanabisa koji su jednako zakonom zabranjeni”, naveo je Magazinović.

Kaže da, kako je informiran, sve inspekcije u Bosni i Hercegovini i druge institucije su SIPA-i dale informacije o tome, što su bili ulazni podaci za izvještaj koji je predat Tužilaštvu.

“Smatram da proces legalizacije kanabisa mora biti ubrzan i time se rješava i ovaj problem koji je, rekao bih, iz ugla nas koji posmatramo kanabis kao medikament, sekundarnog značaja, ali očigledno za neke ljude je sada to postao značajan problem”, kazao je Magazinović.

On navodi da je ova aktivnost SIPA-e, a posredno i Tužilaštva u potpunosti zasnovana na zakonu i uz to “pokazuje sav besmisao trenutnog zakona u BiH i daje potvrdu onome što pričamo već godinama da se pravila, kad je u pitanju korištenje kanabisa u medicinske svrhe, ali evo sad i u kozmetičke i u prehrambene, u BiH moraju promijeniti”.

“Svjestan sam da je ogroman broj privrednika pod lupom, vrlo vjerovatno većina njih nije znala da su proizvodi koje prodaju zakonom zabranjeni. Smatram da će aktivnosti koje će uslijediti zapravo i njihovu situaciju riješiti, odnosno da će legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, paralelno s tim sekundarno riješiti i problem dodataka za prehranu, kozmetike i raznih preparata koji su već prisutni na tržištu”, kazao je Magazinović.

Dodao je da kao neko ko se duži vremenski period zalaže za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, smatra da je ova aktivnost SIPA-e katalizator procesa i da će rezultirati time da i oni koji nisu razumjeli šta sve nije u redu sa našim zakonom to razumiju i da urade ono što je njihov dio posla u smislu, prije svega, legalizacije kanabisa u medicinske svrhe.

“A onda paralelno s tim dozvole da prehrambeni, kozmetički i drugi proizvodi budu sasvim legalno prisutni u prodaju u BiH, za razliku od ovog danas što vidimo iz izvještaja SIPA-e, da nije legalno”, kazao je Magazinović.

On je istaknuo aktivnu ulogu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, “koja je pokrenula brojne aktivnosti i napravila jedan iskorak u pravcu usklađivanja pravila unutar Bosne i Hercegovine sa onima koja su naša međunarodna obaveza od strane UN-ove komisije koja diktira pravila ovoj oblasti u čitavom svijetu”.