Home » Martić: Više od 4.000 objekata javne namjene u FBiH zahtijeva provođenje energetske učinkovitosti

Martić: Više od 4.000 objekata javne namjene u FBiH zahtijeva provođenje energetske učinkovitosti

Prema preliminarnim rezultatima popisa koje trenutno provodi Federalno ministarstvo prostornog uređenja, više od 4.000 objekata javne namjene u Federaciji BiH, što je više od 50 posto, zahtijeva implementaciju mjera energetske učinkovitosti.

Potvrdio je to u razgovoru za Fenu federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić, povodom održavanja međunarodne konferencije „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u BiH“, koju je danas u Sarajevu organiziralo Ministarstvo.

Govoreći kako se može ostvariti veća energetska efikasnost u javnim objektima u Federaciji BiH kaže da će Revolving fond omogućiti provođenje mjera energetske efikasnosti u javnim objektima u FBiH putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova u budućnosti.

Vlada FBiH je uspostavila Revolving fond kao financijski mehanizam s ciljem prikupljanja i upravljanja financijskim sredstvima, odnosno mehanizam za održivo financiranje projekata energetske efikasnosti u FBiH, posebno kada su u pitanju javne zgrade, koje će u saradnji sa Federalnim ministarstvom financija implementirati Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

– Sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave sa područja FBiH (federalnim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu s odobrenim programom utroška kojeg će, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, jednom godišnje donijeti Vlada  FBiH – pojasnio je Martić.

Smatra da je energetski učinkovita obnova zgrada u Federaciji BiH prilika za nove investicije i pokretanje masovnih građevinskih radova kroz primjenu novih materijala i tehnologija, te održivu gradnju.

– Ovo bi za posljedicu imalo upošljavanje postojeće građevinske operative i dodatne radne snage, što bi svakako doprinijelo privrednom razvoju BiH. Povećanje energetske učinkovitosti zgrada rezultiralo bi smanjenjem troškova za energiju kako u javnim tako i privatnim budžetima, a sve navedeno doprinijelo bi ekonomskom rastu i ubrzanom razvoju BiH – naveo je Martić.

Kroz niz projekata energetska efikasnost se sprovodi na području zgradarstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije BiH prepoznala je energetsku učinkovitost kao podršku održivom ekonomskom razvoju BiH na putu ka EU i stoga je ušla u niz projekata putem kojih ostvaruje taj cilj.

– Između ostalog, Bosna i Hercegovina se obvezala da će od 2024.godine na godišnjoj razini obnavljati tri posto podne površine zgrada koje koriste institucije vlasti površine veće od 250 m². Kroz niz projekata nastojali smo ukazati na benefite poboljšanja energetske učinkovitosti u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela financiranja energetske učinkovitosti. Zahvaljujući suradnji s financijskim institucijama i organizacijama poput Svjetske banke, KfW, UNDP, GIZ, USAID i Caritas Švicarske uspjeli smo implementirati brojne projekte energetske učinkovitosti u BiH. Rezultati ostvareni kroz projekte Svjetske banke za energetsku učinkovitost u BiH (BEEP i Additional Financing for BEEP) najbolji su primjer dobre sinergije između ministarstva, projektnog tima i financijera jer kroz investiciju od 39.3 miliona KM do sada je obnovljeno 80 javnih zgrada ukupne površine veće od 246.132 m². Time je kreirano 1.963 zelenih radnih mjesta, te je poboljšana ugodnost boravka za više od 476.500 korisnika – naglasio je Martić.

  Obilježena 30. godišnjica svirepog zločina nad bošnjačkim civilima u Bijeljini

Provođenjem aktivnosti u okviru BEEP projekta očekuje se smanjenje emisija CO2 od gotovo 9.000 tona godišnje, dok uštede energije na godišnjoj razini iznose 29.5 milijuna kWh.

– Procjenjuje se da su zgrade odgovorne za 40 posto globalne potrošnje energije i 33 posto emisije stakleničkih plinova. Poboljšanje energetske učinkovitosti neizostavan je dio energetske politike i ciljeva održivog razvoja naše države, a odnosi se prevashodno na sigurnost opskrbe, konkurentnost i zaštitu okoliša. Kroz projekt BEEP smo značajno uspjeli povećati energetske karakteristike ovojnice postojećih zgrada, podići razinu efikasnosti sistema grijanja, hlađenja i ventilacije, zatim povećati efikasnost rasvjete i drugih potrošača električne energije, te doprinijeti racionalnijem upravljanju energijom uspostavljanjem energetskog menadžmenta – istakao je Martić navodeći dosadašnje ostvarene rezultate na polju energetske efikasnosti javnih zgrada.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja organiziralo je međunarodnu konferenciju „Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u BiH“ koja je danas okupila domaće i međunarodne stručnjake, koji su razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta.

Zaključci konferencije bit će iskorišteni za kreiranje stimulirajućeg okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada.