Home » Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da spriječi djela genocida, ali nije naredio prekid vatre

Međunarodni sud pravde naredio Izraelu da spriječi djela genocida, ali nije naredio prekid vatre

Međunarodni sud pravde (ICJ) nije naredio Izraelu da prekine svoju ofanzivu u Gazi ali je zatražio da učini sve što je u njegovoj moći da spriječi djela genocida.

Južnoafrička Republika podnijela je tužbu protiv Izraela pred sudom u decembru u kojoj tvrde da ofanziva, u kojoj je ubijeno 25.700 ljudi, predstavlja genocid pod vodstvom Izraela i krši UN-ovu konvenciju o genocidu, potpisanu 1948. kao odgovor svijeta na holokaust.

Presuda sudaca Međunarodnog suda pravde (ICJ) dolazi u ranoj fazi u južnoafričkom slučaju u kojem se tvrdi da je vojna akcija Izraela u ratu s Hamasom u Gazi genocidna, navodi BBC.

Predsjednica suda Joan Donoghue je u prvom dijelu obraćanja rekla kako Međunarodni sud pravde ima nadležnost da odlučuje o zahtjevu za izricanje privremenih mjera. Navela je da neke optužbe protiv Izraela potpadaju pod odredbe Konvencije o genocidu.

Sud je naredio da Izrael mora poduzeti sve mjere kako bi spriječio bilo kakve radnje koje bi se mogle smatrati genocidnim kao što je ubijanje pripadnika skupine, nanošenje tjelesnih ozljeda, stvaranje uslova osmišljenih da dovedu do uništenja skupine, sprječavanje rađanja.

Potpuna presuda može trajati godinama, a sud je razmatrao zahtjev Južne Afrike za hitnim mjerama za zaštitu Palestinaca od mogućih kršenja Konvencije.

Među hitnim mjerama koje je sud donio naveli su da Izrael mora osigurati da njegova vojska ne počini nikakva genocidna djela, Izrael mora spriječiti i kazniti sve javne komentare koji bi se mogli smatrati poticanjem na počinjenje genocida u Gazi, Izrael mora poduzeti mjere da osigura humanitarni pristup u Gazi, Izrael mora spriječiti bilo kakvo uništavanje dokaza koji bi se mogli koristiti u slučaju genocida i Izrael mora podnijeti izvještaj sudu u roku od mjesec dana od izdavanja ovog naloga.

Sutkinja je rekla da današnja odluka ne prejudicira sud u odnosu na odluku koju će kasnije donijeti u vezi s optužbama Južne Afrike za genocid.

Sud se nije složio sa zahtjevom Južne Afrike za trenutnim prekidom vatre u Gazi, nešto što će razočarati i građane Južne Afrike i Palestince.