Home » Milionska nabavka: Federalni MUP nabavlja borbena oklopna vozila

Milionska nabavka: Federalni MUP nabavlja borbena oklopna vozila

Federalni MUP FBiH – Federalna uprava policije Sarajevo raspisala je tender za nabavku borbenih oklopnih vozila, saznaje Akta.ba.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.282.051,28 KM bez PDV-a.

Rok isporuke je 270 dana nakon pribavljanja potrebnih dozvola (za robu koja se uvozi), a najkasnije 300 dana od potpisivanja Ugovora. Rok plaćanja je 60 dana od ispostavljanja fakture.

Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje i isto će se provoditi na način propisan Zakonom o javnim nabavkama BiH.

  Predsjednik FBiH Marinko Čavara uputio pismo visokom predstavniku, najavio da će imenovati četiri suca

Ukupna količina kao i detaljni opisi predmeta nabavke će biti dostupni u II Fazi postupka i to kandidatima koji su zadovoljili pretkvalifikacijske uslove ugovornog organa.

Rok za podnošenje Zahtjeva za učešće ističe dana 29.08.2022. godine.

Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

Izvor: akta.ba