Home » Ministar Isak i ministrica Duraković: „Pouzdani partneri u borbi protiv svih oblika nasilja“

Ministar Isak i ministrica Duraković: „Pouzdani partneri u borbi protiv svih oblika nasilja“

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se danas s federalnom ministricom obrazovanja i nauke Jasnom Duraković s kojom je razgovarao o aktivnostima koje poduzimaju Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na prevenciji nasilja u Bosni i Hercegovini.

Ministrica Duraković informisala je ministra Isaka o aktivnosti koje poduzima Ministarstvo kojim rukovodi u oblasti edukacije djece i nastavnika kao i o rezultatima sastanka koji je održala s kantonalnim ministrima obrazovanja na temu „Sigurnosne situacije u školama u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Ministar Isak istakao je kako je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova delegiralo člana u Interresornoj radnoj grupi za pravljenje Okvirnog plana o prevenciji i suzbijanju nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH, a koja će se uskoro sastati i započeti aktivnosti provođenja gore pomenutog Plana.

Ministrica Duraković istakla je važnost interresorne saradnje i naglasila je kako će Ministarstvo kojim rukovodi biti pouzdan partner u borbi protiv svih vidova nasilja, a posebno kada je riječ o preventivnom djelovanju.