Home » Ministar Isak održao sastanak sa ministrom Katicom i predsjedavajućim Okerićem

Ministar Isak održao sastanak sa ministrom Katicom i predsjedavajućim Okerićem

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i predstavnici Kabineta Federalnog MUP-a održali su danas sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admirom Katicom i predsjedavajućim Skupštine Kantona Sarajevo Elvedinom Okerićem.

Na konstruktivnom sastanku konstatovano je da je saradnja Federalnog MUP-a i MUP-a KS, kao i saradnja između uprava policija u sastavu oba ministarstva na izuzetno zavidnom nivou. Ministar Katica i predsjedavajući Okerić pohvalili su aktivnosti koje poduzima federalni ministar Isak u oblasti unutrašnjih poslova, posebno ističući usvajanje Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i Uredbe o dodjeljivanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su razgovarali i o izradi Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH i Zakona o policijskim službenicima FBiH te drugim zakonima iz nadležnosti Federalnog MUP-a, a koji se nalaze među prioritetima Programa integrisanja u provođenju neophodnih reformi na putu BiH ka europskim integracijama

Ministar Isak pohvalio je aktivnosti koje se odnose na zapošljavanje novih policijskih službenika u MUP-u KS, kao i transparentnu konkursnu proceduru prilikom prijema novih policajaca.

Istaknuto je da saradnja Federalnog MUP-a i MUP-a KS predstavlja izuzetno važnu kariku u osiguranju stabilnog i efikasnog sistema BiH spremog da se uhvati u koštac sa svim pojavnim oblicima kriminaliteta.

Zaključeno je da će ministri, direktor Federalne uprave policije, policijski komesar MUP-a KS te rukovodstvo oba kabineta nastavit održavati redovne sastanke radi koordinisanog djelovanja ministarstava te da će svako iz svoje nadležnosti raditi na poboljšanju sigurnosne situacije.