Home » Ministar Isak održao sastanak sa ministrom Mehanovićem i zastupnikom Zildžićem

Ministar Isak održao sastanak sa ministrom Mehanovićem i zastupnikom Zildžićem

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak sastao se sa Hajrudinom Mehanovićem, ministrom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Salkom Zildžićem, zastupnikom u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su razgovarali o sigurnosnoj situaciji na području Tuzlanskg kantona te su zaključili da je potrebno unaprijediti daljnju saradnju i da je sigurnosna situacija odgovornost Uprave policije Tuzlanskog kantona koja treba raditi neovisno od političkog utjecaja i u najboljem interesu građana. Sagovornici su najavili maksimalno angažovanje na unaprjeđenju sigurnosne situacije.

Ministar Mehanović upoznao je ministra Isaka sa nedovoljnim brojem policijskih službenika na području Tuzlanskg kantona te o potrebi za osnovnom policijskom obukom na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a.

Poseban fokus je usmjeren na značaj vršenja ljekarskih pregleda i provjera psiho-fizičke sposobnosti te o hitnosti provođenja tih aktivnosti.
Na sastanku je zaključeno da je potrebno intenzivirati saradnju između kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalnog MUP-a.
Ministar Isak je pohvalio rad ministra Mehanovića što je uspio osigurati finansijska sredstva koja će doprinijeti boljim uslovima rada policijskih službenika i materijalno-tehničkom opremanju u Upravi policije Tuzlanskog kantona koja je nadležna za korištenje navedenih sredstava bez utjecaja ministra.

Ministar Mehanović pohvalio je rad ministra Isaka te istakao kako je zadovoljstvo što Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova preuzima koordinirajuću ulogu u FBiH i poduzima aktivnosti na jačanju Federalne uprave policije, Policijske akademije s ciljem podizanja općeg stepena sigurnosti u Federaciji BiH.

Mehanović je također istakao kako je zadovoljstvo što se na čelu Federalnog MUP-a nalazi profesionalac i čovjek koji razumije oblast unutrašnjih poslov