Home » Ministarstvo obrane BiH raspisalo konkurs za prijem na zrakoplovnu vojnu akademiju Cranwell u UK

Ministarstvo obrane BiH raspisalo konkurs za prijem na zrakoplovnu vojnu akademiju Cranwell u UK

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine u srijedu 8. marta 2023. godine raspisalo je konkurs za prijem na Kraljevsku zrakoplovnu vojnu akademiju Cranwell u Velikoj Britaniji.

Na konkurs se mogu prijaviti mladići i djevojke iz civilstva, koji su uspješno završili prvi cikus studija i koji na dan 16. februar 2024. godine neće biti stariji od 27 godina, kao i pripadnici Oružanih snaga BiH koji uz završen prvi ciklus studija neće biti stariji od 29 godina na dan 24. jula 2023. godine.

Za prijem se zahtjeva visoko poznavanje engleskog jezika i visoki nivo tjelesne pripremljenosti.

Detaljni uslovi konkursa objavljeni su na službenoj web-stranici MO BiH, www.mod.gov.ba, na linkovima Oglasi/Konkursi ( shorturl.at/bpDEU ) i Postani pripadnik OS BiH ( shorturl.at/dy014 ).

Konkurs je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Školovanje na Kraljevskoj zrakoplovnoj vojnoj akademiji Cranwell traje od 24. jula 2023. do 16. februara 2024. godine.

Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u djelatnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik.