Home » Ministarstvo odbrane BiH radi u skladu sa Presudom Suda BiH

Ministarstvo odbrane BiH radi u skladu sa Presudom Suda BiH

Ministarstvo odbrane BiH uputilo je saopćenje povodom učestalih pisanja medija o navodnoj “plijenidbi” materijalno tehničkih sredstava (naoružanje i municija) iz skladišta Oružanih snaga BiH, a na osnovu presuda Suda BiH i Rješenja o izvršenju predmetne presude u korist zagrebačke firme “SCOUT”.

Sva sredstva koja se predaju u posjed tražiocu izvršenja u skladu sa Presudom Suda BiH broj: S1 3P 019450 15 P, od 15.03.2017. godine i Rješenjem Suda BiH o izvršenju broj: S1 3 I 03429 019 I, od 20.12.2019. godine predaje sa „viškova“ odnosno neperspektivne vojne imovine u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH broj: 01-011-1599- 32/09 od 10.06.2009. godine i Rješenja o viškovima broj: 11-03-25-2332/09 od 14.05.2009. godine, navodi se u saopćenju.

Iz Ministarstva odbrane saopćavaju da se radi se o različitim vrstama i količinama municije i naoružanja (ukupno 68 stavki) a shodno ugovorima koje su zaključila i potpisala bivša enititeska Ministarstva odbrane. MO BiH je, u skladu sa Odlukom Predsjedništva BiH samo realizator istih.

Navedenom presudom obuhvaćena je i municija kalibra 12.7mm, koja je svrstana u “viškove”, te kao takva i nije deficitarna za potrebe OS BiH (starost ove municije je između 30 i 55 godina).

Na osnovu naprijed navedenog evidentno je da izvršenje ove presude neće umanjiti opremljenost i borbenu gotovost OS BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.