Home » Ministarstvo za boračka pitanja ZDK sa po 8.000 KM subvencionira otvaranje 70 novih firmi » basic biznis