Home » Mješavine gasova za ronjenje kompanije Linde

Mješavine gasova za ronjenje kompanije Linde

Nitrox, Heliox i Trimix omogućavaju disanje u različitim uslovima ronjenja, a gasovi za zavarivanje omogućavaju zavarivanje i postavljanje cjevovoda na različitim dubinama kao i njihove popravke.

Za industrije u blizini kopna, ronilačke operacije postaju sve važnije i u vezi sa istraživanjem rezervi nafte, kontroliranja cjevovoda, spašavanja i podvodne izgradnje. HiQ gasovi za ronjenje igraju važnu ulogu u ronilačkoj industriji.

Mješavine za disanje/ronjenje Nitrox, Heliox i Trimix, podržavaju život u različitim uslovima. Nitrox, mješavina kisika i dušika, se pretežno koristi za ronjenje do 50 metara dubine. Nitrox se često naziva ”zrak obogaćen kisikom” sa većim procentom kisika nego u običnom zraku. Naše mješavine za ronjenje daju željenu koncentraciju kisika i prema tome manji procenat dušika u Nitroxu, te smanjuje rizik od dva problema vezana za dušik: bolest dekompresije (DCS) i narkoza od dušika. Standardna mješavina Nitrox je 40% O2 sa N2 kao balans gasom, poznatija kao EAN40.

Heliox, mješavina helija i kisika, npr. 50% O2 sa balans helijumom, omogućuje profesionalnim roniocima da rade na većim dubinama, i do 150m, za važne inspekcije, popravke i radove povezane sa naftnom industrijom. Heliox može da izbjegne narkozu od dušika na ovim dubinama.

Trimix je mješavina O2, N2 i helija. Dušik se obično u malim količinama (15%) doda Helioxu da se stvori Trimix, da bi se smanjio rizik od mogućeg nervoznog sindroma na većim pritiscima, koji se pojavljuje pri udisanju helija. Trimix se koristi za nadublja ronjenja, obično dublje od 150m. Heliox i Trimix su isključivo za ne-rekreacijsku namjenu: vojnu, naučnu, komercijalnu i napredna tehnička ronjenja.

Argon se može koristiti za punjenje ronilačkih odijela. Može da obezbijedi profesionalnim roniocima dobru termalnu zaštitu protiv veoma niskih temperatura u dubokim vodama mora, zbog izuzetno dobrog izolacionog efekta.

Da bi se izgradio ili popravio cjevovod uz obalu, obično je potrebno zavarivati pod vodom. Postoje trenutno 2 metode koje se koriste: mokro zavarivanje i suho podvodno zavarivanje. Suho podvodno zavarivanje, koje ima veoma visok kvalitet zavara i povećava sigurnost varioca u dubokom oceanu, se može raditi sa procesima zavarivanja baziranim na gasovima, najčešće GTA (TIG) i GMA (MIG). Radi se u prostoriji koja je zapečaćena oko strukture koja se treba zavariti, i puni se gasovima u kojima se može disati, mješavinom kisika i helija na prevladavajućem pritisku. Za GTA zavarivanje, zaštitni plin je obično argon ili helij ili mješavina ta dva gasa za balans zavara i brzine zavarivanja. Za GMA zavarivanje čisti inertni plinovi kao što su argon, helij, CO2 i mješavine argona i CO2 se koriste kao zaštitni plinovi da bi se zavar zaštitio od kontaminacije.

Ove mješavine gasova se od strane Lindea nude u različitim veličinama pakiranja, od individualnih cilindara, do pakovanja od po 4 ili više boca koje su pripremljenje za smještaj na brodovima ili operacije pretakanja.

Cilj nam je da obezbijedimo zdravlje i sigurnost za ronioce. Da bi sačuvali sigurnost kupaca, gasove za ronjenje isporučujemo samo direktno kupcima registrovanim za komercijalne operacije ronjenja, izvođačima radova, ronilačkim klubovima i prodavnicama ronilačke opreme.

Redakcija