Home » MOBiH: Posmatrački let nad BiH realiziran u skladu s utvrđenim planom

MOBiH: Posmatrački let nad BiH realiziran u skladu s utvrđenim planom

Avion Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke danas je obavio posmatrački let nad Bosnom i Hercegoviniom, planiran u sklopu Ugovora ‘Otvoreno nebo’, potvrđeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH.

Radi se o avionu Airbus A-319 koji je opremljen kamerama i prilagođen za letove otvorenog neba.

Kako je iz ovog ministarstva ranije saopćeno, za realizaciju posmatračkog leta zaduženi su Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, a u tim aktivnostima sudjeluju i pripadnici oružanih snaga – Ujedinjenog Kralјevstva, Kanade, Češke i Švedske, u skladu sa odredbama međunarodnog ugovora ‘Otvoreno nebo’.

U sklopu najavlјenih aktivnosti, posadi spomenutog aviona i međunarodnim inspektorima, u međuvremenu, su se pridružili i tim Oružanih snaga BiH (OSBiH) i Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Snimanje teritorije se obavlja senzorima certificiranim u skladu sa odredbama Ugovora, a nakon pregleda od pripadnika OS BiH.

Ugovor ‘Otvoreno nebo’ predstavlјa jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemlјama-članicama omogućava snimanje teritorije zemlje iznad koje se obavlјa posmatrački let, u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima.

Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova, kako iznad teritorije BiH tako i iznad teritorije ostalih zemalјa-članica.