Home » Mogući veliki protesti penzionera u BiH

Mogući veliki protesti penzionera u BiH

Mehmedalija Rapa, potpredsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, bio je gost Novog dana.

Jučer je prekinuta sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta, delegati se o Zakonu nisu ni izjašnjavali, jer su neusaglašeni stavovi SDA i HDZ-a.

Na pitanje spremaju li penzioneri masovne proteste zbog novog zakona, Rapa je rekao: “Mi već godinama pripremamo proteste i Vlada uvijek nađe neki razlog da nam udovolji pa odustanemo, ali ova činjenica da zakon juče nije usvojen je ustvari činjenica da traže od nas da moramo privoliti Parlament i vlade pa i druge institucije da moraju ozbiljnije razmisliti kad su u pitanju penzioneri jer je stanje neodrživo”.

“Mi u Savezu imamo primjedbe, prvo smo imali primjedbu na visinu koeficijenta odnosno polaznog boda koji je 13,6. Taj bod treba biti 11 jer 11 preslikava sadašnje stanje jer je sad penzija 42, odnosno 43 posto od prosječne plate a ovaj bod je 60 od prosječne plate. Pogledajte sami kolika je to razlika i time su novi penzioneri u boljoj poziciji od nas starih”, dodao je.

Rapa je za N1 najavio i moguće proteste ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

“Nismo zadovoljni ni sa prethodnim zakonom a sadašnji pravi veliku nepravdu jer novi radnici koji idu u penziju dobijaju veću penziju i zbog toga tražimo da se donese hitno ovaj zakon. Ako Vlada naše zahtjeve ne ispuni do 30. juna i ako ne izvrši usklađivanje penzija, odnosno ako ih ne poveća i ako ne povećava sve ostale penzije za 10 posto, imamo zaduženje da u augustu pripremimo proteste širom FBiH”, istakao je Rapa za N1.

“Nije određen datum protesta niti na koji način će biti održani ali ako Vlada ne izvrši zahtjeve, pripremićemo ih. Prema skupštinama u svim našim udruženjima postoji zahtjev da se organizuje protest i da se ne onemogući rad svih institucija dok se naši zahtjeve ne ispune”, dodao je.

O životu prenzionera je kazao: “Preko 275 hiljada penzionera živi od penzije od 326 maraka. Kako mogu živjeti od toga? Bijedno i žalosno i sramota za sve na vlasti da imaju tako nizak standard. Samo u Sarajevu nema penzionera koji zimi ne plati 200 do 250 maraka režijskih troškova pa onda nije teško izračunati koliko mu ostane – 2 do 3 marke da potroši na dan. Penzioneri jadno preživljavaju i jedva sastavljaju kraj s krajem i da im nije djece koja rade, bilo bi to još katastrofalnije. No, nije mali broj penzionera koji nemaju djece i koji izdržavjau svoju djecu i unučad jer djeca nemaju posla”.

 

N1