Home » Muk i bol: Povorka s tabutima 71 žrtve genocida stigla u Potočare

Muk i bol: Povorka s tabutima 71 žrtve genocida stigla u Potočare

Konvoj sa 71 tabutom s posmrtnim ostacima žrtava genocida u Srebrenici koji je jutros krenuo iz Visokog, nakon prolaska kroz glavni BiH i odavanja počasti žrtvama, stigao je u Potočare gdje će 11. jula biti klanjana kolektivna dženaza-namaz.

Konvoj su u bivšoj Fabrici akumulatora u Potočarima dočekale porodice ubijenih, komšije i prijatelji.

Oni su u tišini, kao i prethodnih godina, formirali dva reda od kamiona s posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava pa do ulaza u prostor nekadašnje fabrike kako bi na rukama prenijeli tabute.

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava, koji su ubijeni u julu 1995. godine, bit će izneseni 10. jula u Musalu u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

Podsjećamo, nakon ove godine konačan broj ukopanih Srebreničana biti 6576. Za više od hiljadu žrtava srebreničkog genocida još se traga, dok je veliki broj i posmrtnih ostataka koje je nemoguće identificirati prije ukopa.

Najmlađi među žrtvama, su: Šefik Ademović, Hajrudin Mujić, Đemal Nukić, Munib Salkić i Damir Suljić. Svi oni su rođeni 1979. godine i u vrijeme genocida imali su po 16 godina. Najstarija osoba koja će biti ukopana jeste Alija Salihović, koji je imao 72 godine kada je ubijen.

Kolektivna dženaza bit će klanjana 11. jula u Potočarima, kada će biti obilježena i 22. godišnjica genocida u Srebrenici.

Spisak žrtava čiji će posmrtni ostaci biti ukopan 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari:

Hasanović (Avdulah) Ševket (rođen 1974.)
Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.)
Hasanović (Emin) Rešid (1929.)
Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.)
Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.)
Šabanović (Mehan) Rasim (1945.)
Beganović (Selman) Sabahudin (1976.)
Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.)
Salkić (Mustafa) Munib (1979.)
Harbaš (Salih) Bajro (1947.)
Harbaš (Bajro) Adem (1974.)
Salihović (Selman) Mirzet (1978.)
Salihović (Huso) Alija (1923.)
Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.)
Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.)
Suljić (Kemal) Damir (1979.)
Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.)
Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.)
Mujić (Meho) Hajrudin (1979.)
Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.)
Gabeljić (Rasim) Amir (1965.)
Mehmedović (Hasan) Selim (1953.)
Osmanović (Omer) Sinan (1940.)
Salihović (Mesud) Kemal (1953.)
Huremović (Mujo) Ibro (1954.)
Malić (Alija) Ibrahim (1938.)
Riđić (Husein) Rajif (1951.)
Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.)
Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.)
Memić (Huso) Neđib (1955.)
Cvrk (Osman) Behaija (1948.)
Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.)
Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.)
Agić (Ćamil) Sadik (1965.)
Husić (Mustafa) Muhamed (1972.)
Suljić (Suljo) Ramiz (1972.)
Efendić (Edhem) Senajid (1960.)
Mustafić (Šefik) Vahid (1960.)
Mandžić (Salih) Jakub (1958.)
Fejzić (Nezir) Zule (1963.)
Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.)
Smailović (Adil) Omer (1961.)
Alić (Mursel) Sead (1969.)
Alić (Dahmo) Smail(1967.)
Jusić (Jusuf) Sehid (1968.)
Mujić (Bekto) Bego (1946.)
Jahić (Nedžib) Enver (1977.)
Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.)
Imamović (Mustafa) Zaim (1974.)
Imamović (Mustafa) Zejad (1976.)
Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.)
Ademović (Ševal) Šefik (1979.)
Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.)
Mehmedović (Adem) Hasan (1953.)
Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.)
Hafizović (Mušan) Husein (1963.)
Bečić (Mujo) Hakija (1943.)
Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.)
Muminović (Rasim) Ramiz (1957.)
Skeledžić (Nezir) Edo (1930.)
Jusić (Osman) Bajro (1972.)
Omerović (Osmo) Osman (1970.)
Mustafić (Šefik) Sakib (1954.)
Malagić (Ramo) Šaban (1956.)
Turković (Ahmet) Nedžib (1977.)
Hasanović (Emin) Abdulah (1939.)
Krdžić (Hakija) Junuz (1943.)
Suljić (Azem) Fehim (1957.)
Junuzović (Sabit) Omer (1959.)
Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.)
Selimović (Omer) Ibrahim (1969.)

Radiosarajevo.ba