Home » Munjić nakon produženja mandata na čelu FUP-a: Fokusirat ćemo se na najsloženije predmete organiziranog kriminala

Munjić nakon produženja mandata na čelu FUP-a: Fokusirat ćemo se na najsloženije predmete organiziranog kriminala

Vlada Federacije BiH je na sjednici u srijedu, u sklopu rješavanja kadrovskih pitanja, donijela Rješenje kojim se Vahidin Munjić, glavni inspektor, ovlašćuje da rukovodi radom Federalne uprave policije (FUP) u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na rok od tri mjeseca, počevši od 18. augusta.

Glavni inspektor Vahidin Munjić je, u kontekstu planova i težišta aktivnosti u narednom periodu, kazao kako će se Federalna uprava policije, u saradnji s nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, fokusirati na najsloženije predmete organiziranog kriminala.

– Posebnu pažnju ćemo posvetiti jačanju organizacionih jednica kriminalističke policije i Specijalne policijske jedinice u smislu njihovog kadrovskog jačanja i materijalnog opremanja – kazao je Munjić za Fenu povodom produženja mandata na spomenutoj poziciji.