Home » Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejlet-ul-berat

Muslimani večeras obilježavaju odabranu noć Lejlet-ul-berat

Muslimani širom svijeta večeras obilježavaju jednu od četiri odabrane mubarek noći Lejlet-ul-berat.

Petnaesta noć mjeseca ša'bana, osmog mjeseca hidžretskog kalendara, je mubarek noć Lejlet-ul-berat. Ta noć se obilježava kao noć u kojoj meleci, prema islamskom učenju, počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu. Ona najavljuje skori dolazak mubarek mjeseca ramazana.

Ova odabrana noć u hadisima, predajama poslanika Muhammeda, a.s., se spominje kao noć u kojoj Uzvišeni Allah određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah dž.š. prašta ljudima grijehe.

U Kur'anu se ova noć spominje u poglavlju Ad-Duhan (Dim) u kojoj Allah dž.š. kaže da je to blagoslovljena noć u kojoj Bog određuje sve svoje odredbe. Lejlet-ul-berat znači oslobađanje, čišćenje. Allah dž.š. u toj noći oslobađa od grijeha veliki broj ljudi.

Ova mubarek noć ima više imena, noć polovine ša'bana, noć oprosta, noć oslobođenja, noć izlaganja djela, noć rasporeda i odluke. Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša'bana.

Prema nekim predajama, u noći Berat objavljen je ajet o promjeni kible: “I okreni lice svoje prema Časnom hramu (Ka'ba)…”. Do tada su se muslimani u namazu okretali prema Kudsu (Jerusalem), a od tada se okreću prema Ka'bi (Mekka).

Božiji poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Kada nastupi 15. noć ša'bana, provedite je u nafili (dobrovoljnom namazu), a dan koji slijedi u postu.”

Radiosarajevo