Home » Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja » Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja

Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja

Na Policijskoj akademiji FMUP-a obuka iz oblasti rodno zasnovanog nasilja