Home » Na prijedlog ministra Isaka u FUP-u uvedeni ‘klizni’ činovi

Na prijedlog ministra Isaka u FUP-u uvedeni ‘klizni’ činovi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, usvojila Uredbu o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.

Isak je ovim ispunio ranije dato obećanje da će tom uredbom omogućiti napredovanje policijskim službenicima Federalne uprave policije na radnim mjestima  i u oblastima za koje su specijalizovani.

To u praksi znači da nećemo gubiti stručne policijske službenike koji su do sada zbog napredovanja morali mijenjati radna mjesta i prelaziti u druge odjele.

Uredba će se pozitivno odraziti na unapređenje rada policijskih službenika iz oblasti droga, terorizma, organiziranog i međukantonalnog kriminala, odnosno gdje je potrebno posebno iskustvo i znanje policijskih službenika.

“Također, ističemo da su se ovim stvorili zakonski preduslovi da ministar Isak donese novi Nastavni plan i program osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji Federalnog MUP-a te da se raspiše javni konkurs za prijem 100 policijskih službenika u činu „policajac“ i 20 u činu mlađi inspektor”, navodi se u saopćenju iz FMUP-a.

Novim Nastavnim planom i programom Policijske akademije fokus će biti na unaprjeđenju obuke iz oblasti nasilja nad ženama, maloljetničke delinkvencije, posebnih istražnih radnji, održavanja javnog reda i mira, sprječavanje nereda na sportskim događajima, sigurnosti saobraćaja, rukovanja oružjem i podizanju profesionalnih standarda u radu policijskih službenika.

Uredbom je omogućeno da policijski službenici na Policijskoj akademiji FMUP-a budu zaduženi za realizaciju praktične policijske obuke, gdje trenutno poslove obavljaju isključivo državni službenici i namještenici.

Federalni MUP je u proteklom periodu izradio novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FMUP-a i FUP-a u kojem su određena radna mjesta policijskih službenika sa kliznim činovima. Novim Pravilnikom bit će određena i radna mjesta policijskih službenika na Policijskoj akademiji.

Ovaj pravilnik će u narednom periodu biti upućen Vladi Federacije BiH na saglasnost.