Home » Na snagu stupa Zakon o ustanovama socijalne zaštite u FBiH

Na snagu stupa Zakon o ustanovama socijalne zaštite u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH završio je danas sjednicu na kojoj je usvojio Zakon o ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koji će stupiti na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

Zakonom se uređuje funkcioniranje pet javnih ustanova socijalne zastite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH – Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo.

– Cilj je da se uspostavi kvalitetan pravni okvir za transformaciju oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite. Također, želimo otkloniti većinu uočenih problema u vezi uspostave i provedbe minimalnih standarda stručnog rada, te da se ispune nužni infrastrukturni preduslovi od strane ovih ustanova za kvalitetno pružanje usluga te značajno profesionalizovati upravljačke, nadzorne i rukovodne pozicije – rekao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

U obrazloženju je navedeno da predloženi tekst Zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH.

Predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema u pogledu uspostavljanja i provođenja minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima.

  Problemi u BiH: Roditelji svjesno upisuju djecu u medicinske škole da bi išli raditi u EU

Nadalje, značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, uvodi se interni, te se poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti.

Kako je definirano, Federalne ustanove socijalne zaštite su Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški, Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić i Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo

Ove ustanove su sljednici zavoda čija je prava i obaveze osnivača preuzeo Parlament FBiH Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Socijalno zbrinjavanje, u smislu ovoga zakona, predstavlja institucionalno i organizovano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca u pogledu stanovanja, ishrane, održavanja lične higijene i slično, uz obezbjeđenje adekvatnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obavlja se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, te obuhvata pružanje usluga i provođenje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, kao i blagovremeno liječenje i rehabilitaciju.