Home » Na zadnjoj sjednici Skupštine HNK , zastupnica NES- a Minela Krpo podnijela je niz inicijativa

Na zadnjoj sjednici Skupštine HNK , zastupnica NES- a Minela Krpo podnijela je niz inicijativa

Minela Krpo zastupnica NES- a

Na zadnjoj sjednici Skupštine HNK , zastupnica NES- a Minela Krpo podnijela je sljedeće inicijative:

Moj prijedlog je da MUP HNK pokrene izmjenu Zakona o policijskim službenicima HNK (odnosno Zakona o izmjeni Zakona o policijskim službenicima HNK) u pravcu koji se odnosi na proces činovanja.

Ispravnim procesom činovanja dovodi se do nesmetanog funkcionisanja MUP -a odnosno Uprave policije.

Tu se traži uvođenje sistema ličnih i funkcionalnih činova.

Podnosim inicijativu Skupštini HNK, Komisiji za izbor i imenovanje Skupštine HNK, te Vladi HNK , da se što prije kompletira izbor komesara MUP – a HNK.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom je propisano kako se napreduje iz čina u čin. Odnosno koliko je potrebno godina radnog staža i koji broj bodova i ocjene nadležnih da se napreduje iz čina u čin. Na postojeću sistematizaciju Uprave policije ovo se primjeni od dana donošenja ove izmjene Zakona o policijskim službenicima, samo se potvrdi stanje činova u vašem MUP (kaže se broj ovlaštenih službenih lica u činu policajac toliko, ovlaštenih službenih lica u činu narednik toliko, pa sve do čina glavnog inspektora).

Kako funkcioniše sistem ličnih i funkcionalnih činova. Baza podataka je ta koja sama softverski vodi sve. Nema više konkursa za činovanja i nema više namještanja, a baza radi na slijedeći način. Primjer NN osoba je 2015 zaposlen u Upravu policije u činu policajac. To je funkcionalni čin. Nakon dvije godine i dvije ocjene 5 on je automatski dobio lični čin stariji policajac, ali i dalje radi na mjestu sa činom policajca.

Opet prošlo još dvije godine NN osoba prelazi u lični čin narednika. I onda dolazimo do situacije da NN osoba radi u Upravi Policije već šest godina. Radi na mjestu u činu policajca i to mu je funkcionalni čin a ima lični čin narednik, sa šest godina staza, 6 bodova i ocjene u zbiru 30. E sad u sistematizaciji radnih mjesta pojavilo se upražnjeno radno mjesto u funkcionalnim činu narednik. Baza podata automatski izbacuje ime i prezime one ovlaštene službene osobe ličnih čina narednik koje ima najviše godina staža, broj bodova i najbolje ocjene.

  Skok bez aplauza u okviru kampanje borbe protiv nasilja nad ženama

I onda ako je to NN osba sa svojim ličnim činom narednik on odmah dobije to radno mjesto. I tako iz čina u čin i iz godina staža u godine staza. Svi rade što bolje da dobiju što bolje ocjene a baza softverski reda. Nema konkursa, nema namještanja i sve javno i transparentno. Do komesara se lako dođe jer ćemo imati više ovlaštenih službenih lica u činu glavnog inspektora i neće uvijek jedan ili dva se gurati nego ćemo imati 10 lica pa neka Nezavisni odbor izabere.

Već godinama, kamen spoticanja je pozicija policijskog komesara, a zbog nepostizanja dogovora i guranja pod tepih brojnih problema, MUP HNK tone sve dublje.Štaviše, situacija nikad nije bila gora, s obzirom na činjenicu da u ovom trenutku u MUP-u HNK nedostaje, čak, 300 policajaca te 50 državnih službenika i namještenika. Policijski odbor ne funkcionira već četiri godine, ne postoji Javno-žalbeni biro, dok je proces imenovanja novih članova Nezavisnog odbora blokiran.

Imali smo i šokantnu situaciju da je komesar Ilija Lasić nezakonito imenovan, što je i dokazano pravosnažnom presudom.MUP HNK je jedan od najbitnijih organa u našem kantonu, i njegovo urušavanje zbog političkih prepucavanja ozbiljno ugrožava sigurnost svih građana našeg kantona. Kao majka apelujem na nadležne da postignu dogovor i rješe ovo pitanje radi sigurnosti naše djece.

raport.ba