Home » Nadzorni odbor imenovao novu Upravu JP Elektroprivreda BiH

Nadzorni odbor imenovao novu Upravu JP Elektroprivreda BiH

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH BiH d.d. Sarajevo je na konstituirajućoj sjednici održanoj danas u Sarajevu za predsjednika Nadzornog odbora imenovao Ženju Ljubuškića.

Na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Federacije BiH, Nadzorni odbor donio je odluke o razrješenju generalnog direktora i izvršnih direktora – članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Odbor je, na period do okončanja konkursne procedure, imenovao Sanela Buljubašića za v.d. generalnog direktora, Fahrudina Tanovića za v.d. izvršnog direktora za proizvodnju, Ediseja Sjerotanovića za v.d. izvršnog direktora za distribuciju, Nevada Ikanovića za v.d. izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, Sanelu Jurišić za v.d. izvršne direktorice za ekonomske poslove, Amru Ohranović za v.d.  izvršne direktorice za pravne poslove i ljudske resurse i Haruna Gadžu za v.d. izvršnog direktora za kapitalne investicije.

Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti generalnog direktora i izvršnih direktora Nadzorni odbor je donio na osnovu prethodno dobivene saglasnosti Vlade FBiH, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.