Home » Najuticajniji medij u Indoneziji pisao o ambasadoru Mehmedu Haliloviću i odnosima dvije zemlje

Najuticajniji medij u Indoneziji pisao o ambasadoru Mehmedu Haliloviću i odnosima dvije zemlje

Najutjecajniji medij iz Indonezije, Tempo, pisao o ambasadoru BiH Mehmedu Haliloviću i odosima dvije zemlje. Priča je objavljena i na njihovom web portalu, a možete je pročitati na sljedećem linku:

https://en.tempo.co/read/1184483/when-heart-of-bosnian-ambassador-captivated-by-surabaya#