Home » Najviše građana BiH radi u uslužnim djelatnostima ili u građevinarstvu

Najviše građana BiH radi u uslužnim djelatnostima ili u građevinarstvu

Agencija za statistiku BiH objavila je anketu o radnoj snazi za prvi kvartal 2022. godine koja pokazuje da se povećao broj nezaposlenih osoba tokom prvih mjeseci tekuće godine.

U prvom kvartalu 2022. godine, u Bosni i Hercegovini radnu snagu činilo je 1,388 miliona osoba od kojih je 1,157 miliona (83,3 posto) zaposlenih i 231 hiljada (16,7 posto) nezaposlenih osoba.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba se smanjio za 1,9 posto, a broj nezaposlenih osoba se povećao za 2,2 posto.

Od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu, 60,3 posto su muškarci, a 39,7 posto žene.

Izvan radne snage je 572.000 muškaraca i 927.000 žena.

“Od ukupnog broja zaposlenih osoba 722.000 su muškarci (62,4 posto), a 435.000 (37,6 posto) su žene koje čine i 50,3 posto ukupnog broja nezaposlenih osoba”, navedeno je u rezultatima ankete nacionalne Agencije za statistiku.

  Visoke cijene goriva teško pogađaju poljoprivredu u Bosni i Hercegovini

Zaposleni najčešće imaju završenu srednju školu i specijalizaciju (70,4 posto), visoku školu, fakultet, magisterij i doktorat (21,2 posto), te osnovnu školu sa udjelom od 8,4 posto.

“Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,1 posto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 6,2 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,4 posto ima 65 i više godina”, sadržaj je izvještaja.

Građani BiH najčešće rade u uslužnim djelatnostima (56,7 posto), industriji i građevinarstvu (36,2 posto), te u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (7,1 posto).

Zaključno sa prvim kvartalom 2022. godine, broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže, iznosio je 57,6 posto od ukupnog broja nezaposlenih osoba.

Izvor: Klix.ba