Home » Nakon četiri godine imenovana Komisija za suradnju Bosne i Hercegovine s UNESCO-om

Nakon četiri godine imenovana Komisija za suradnju Bosne i Hercegovine s UNESCO-om

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, imenovalo je Državnu komisiju za saradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).

Time je nakon četiri godine pauze ponovno uspostavljen rad tog tijela i stvoreni uslovi za realizaciju brojnih projekata koje se provode u okviru  jedne od najznačajnijih organizacija UN-a.

Članovi Državne komisije za UNESCO, njih devetnaest, imenovani su na prijedlog državnih i entitetskih ministarstava nadležnih za pitanja iz domena rada UNESCO-a, a za predsjednicu Komisije imenovana je ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak.

Državna komisija za saradnju BiH sa UNESCO-om je savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH, a zadatak joj je da razmatra sva pitanja međunarodne saradnje BiH i UNESCO-a u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja, kao i pitanja koja se odnose na programe i projekte UNESCO-a u kojima treba da učestvuje BiH.

Također, zadaća komisije je i da vrši razmjenu i prikupljanje materijala radi korištenja međunarodnih iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja do kojih se došlo putem aktivnosti UNESCO-a i upoznaje institucije i organizacije u zemlji sa ciljevima i aktivnostima UNESCO-a.

Posebna pažnja posvećuje se očuvanju i promociji dobara pod zaštitom UNESCO-a i pripremi novih nominacija za Listu svjetske baštine UNESCO-a, Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva, Međunarodni registar Pamćenje svijeta, i drugo.

Ministarstvo civilnih poslova koordinira aktivnosti i ostvaruje međunarodnu suradnju u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, a posebnu pažnju posvećuje suradnji s UNESCO-m, te je imenovanje Državne komisije od posebnog značaja sa aspekta djelovanja Ministarstva u svim oblastima iz domena rada UNESCO-a.

Ministrica Dubravka Bošnjak, kao predsjednica Komisije, istakla je snažnu opredijeljenost ka ostvarivanju ciljeva i misije UNESCO-a i daljem razvoju dosadašnje uspješne saradnje, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Tags