Home » Nastavak uspješne saradnje FMUP-a i UN Women

Nastavak uspješne saradnje FMUP-a i UN Women

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održao je danas sastanak sa v.d. predstavnicom UN Women u Bosni i Hercegovini Jo-Anne Bishop, programskom specijalistkinjom i v.d. koordinatoricom programa EVAW, gđom.Amnom Muharemović, zajedno sa predstavnicom implementacionog partnera Lucid Linx, gđom. Ninom Karađinović, te gđom. Anom Vuković, direktoricom Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razgovarano je o nastavku uspješne saradnje koja je započeta 2019. godine potpisivanjem Memoranduma između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women.

Aktivnosti koje su realizivane u proteklom periodu imale su za cilj unaprjeđenje prevencije i jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te unapređenje kapaciteta policijskih službenika za primjenu Istanbulske konvencije i relevantnog domaćeg zakonodavstva u sprječavanju nasilja u porodici u Federaciji BiH.

Sagovornici su zaključili da je potrebno nastaviti uspješnu saradnju na aktivnostima usmjerenim na osnaživanje žena i jačanju rodne ravnopravnosti. Predstavnice UN Women i Gender centra zahvalile su se ministru Isaku na podršci i izrazile uvjerenje da će se izuzetno uspješna saradnja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i Gender centra FBiH nastaviti i u budućnosti.