Home » Nema više džabe “bijelog hljeba”

Nema više džabe “bijelog hljeba”

Portal Slobodna Bosna, prenoseći vijest Nezavisnih novina, objavio je kako su delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim je predviđeno ukidanje takozvane naknade “bijeli hljeb” za izabrane i imenovane zvaničnike.

Izmjene ovog zakona uputili su u parlamentarnu proceduru poslanici Saveza za bolju budućnost BiH. Njime se briše dosadašnja odredba prema kojoj izabrani i imenovani funkcioneri na nivou BiH imaju pravo na platu godinu dana po isteku mandata.

Zdenka Džambas, iz Kluba Hrvata u Domu naroda BiH, kazala je da Hrvati neće glasati za ovaj prijedlog, nego će čekati kompletan i sveobuhvatan zakon.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se uspostavlja sistem srednjoročnog i godišnjeg planiranja, te obezbjeđuju osnove za kvalitetno upravljanje finansijskim razvojem u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara BiH.

U drugom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se uspostavlja sistem srednjoročnog i godišnjeg planiranja, te obezbjeđuju osnove za kvalitetno upravljanje finansijskim razvojem u skladu sa nadležnostima Savjeta ministara BiH.
Delegati nisu u drugom čitanju usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH kojim se uvažavaju preporuke Manivala, s ciljem dodatnog obezbjeđivanja praćenja finansijskih tokova novca.

Nova zakonska rješenja treba da unaprijede sistem prevencije borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa preporukama Manivala.

Dom naroda je u prvom čitanju usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojim se uvodi i definiše pojam “kandidati na obuci” kao kategorija lica na službi u Oružanim snagama BiH, zatim se fleksibilnije uređuje procedura izbora i imenovanja oficira na formacijsko mjesto komandanta puka, preciznije se propisuju uslovi za unapređenje, te sticanje uslova za penziju.

Predloženim odredbama pomjera se starosna granica za penzionisanje oficira sa 55 na 57 godina i podificira sa 50 na 55 godina, uz obrazloženje da je dosadašnja praksa pokazala da je veliki broj oficira sa iskustvom potrebnim Oružanim snagama BiH morao napustiti službu zbog navedenog zakonskog ograničenja.

Dužina trajanja službe za profesionalne vojnike, angažovane na poslovima deminiranja, produžava se za tri godine, odnosno do 38. godine.

Usvajanjem izmjena zakona, prijem lica u Oružanim snagama BiH bio bi odgođen u narednih pet godina, što bi u periodu od 2016. do 2020. godine smanjilo troškove Oružanih snaga za 3.470.960 KM.

Slobodna Bosna

Tags