Home » Nezir Pivić otvorio Konferenciju o sprječavanju finansiranja terorizma i proliferacije nuklearnog naoružanja

Nezir Pivić otvorio Konferenciju o sprječavanju finansiranja terorizma i proliferacije nuklearnog naoružanja

Nezir Pivić,  zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine i predsjedavajući MONEYVAL delegacije otvorio je Konferenciju o sprječavanju finansiranja terorizma i proliferacije nuklearnog naoružanja.

Tom prilikom zamjenik ministra je naglasio da je Bosna i Hercegovina od februara 2018. godine skinuta sa sive liste FATF-a, a prije toga od 2015. godine sa sive liste MONEYVAL-a, te da je to jako zahtjevan proces naročito imajući u vidu složenost procesa odlučivanja unutar pravnog sistema Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio da su sve institucije pokazale da je uz uložen napor i puno rada moguće postići zajednički cilj, a to je sigurnost i funkcionalnost pravnog sistema, a koji je vidljiv i u drugim oblastima poput privrede, a sve to u funkciji građana.

  Vlada FBiH prihvatit će zahtjev penzionera za povećanje minimalnih penzija

Zamjenik ministra Pivic je ukazao i na preostale aktivnosti vezano za Moneyval naglasivši da su po osnovu trećeg kruga izvještaja Moneyval-a ostale određene obaveze, te da se institucije moraju ozbiljno pripremati za 5. krug evaluacije Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva izmjene Zakona o restriktivnim mjerama, a pored toga naredne godine planirana je izmjena Zakona o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao priprema nove Procjene rizika. Nadalje je objasnio da ova konferencija ima naročit značaj, posebno imajući u vidu da će težište 5. kruga evaluacije biti na primjeni standarda u ovoj oblasti, te se zahvalio OSCE-u i Ministarstvu sigurnosti na organizaciji iste.

mpr.gov.ba