Home » Nezir Pivić: Srbija zloupotrebljava univerzalnu jurisdikciju, nova strategija to neće otkloniti

Nezir Pivić: Srbija zloupotrebljava univerzalnu jurisdikciju, nova strategija to neće otkloniti

Nezir Pivić, zamjenik ministra pravde BiH, prokomentarisao je za Klix.ba usvajanje Revidirane strategije za ratne zločine, ukazavši na najveći problem: “Odbijeno je adresiranje problema univerzalne jurisdikcije!”

“U pregovorima za usvajanje Državne strategije je i pored našeg snažnog insistiranja eksplicitno, po cijenu neusvajanja, odbijeno adresiranje problema univerzalne jurisdikcije. Naime, kako je praksa pokazala, ovu jurisdikciju zloupotrebljava pravosuđe Srbije, za ostvarivanje, prije svega političkih cijeva – izjednačavanja uloga strana u ratu u Bosni i Hercegovini, a što u konačnici nanosi najveću štetu u ostvarivanju univerzalnog principa pravde”, rekao je Pivić.

Usvajanje revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina će, prema njegovim riječima, predstavljati osnov za ubrzano postupanje u predmetima ratnih zločina.

“I Tužilaštvo Bosne I Hercegovine i nadležna tužilaštva u entitetima Bosne i Hercegovine će se ubuduće prioritetno baviti najsloženijim predmetima ratnih zločina sa naročitim fokusom na predmete protiv osoba sa A liste Haškog tužilaštva. Bitno je da se ti predmeti što prije uzmu u rad imajući u vidu da protek vremena znatno utječe na kvalitet dokazivanja I postizanje principa pravde u ovim predmetima, što bi trebao biti krajni cilj”, istakao je Pivić.

Osim toga je u Državnoj strategiji, prema njegovim riječima, naznačena i potreba poboljšanja saradnje sa državama u regiji i Uredom tužioca MSMKS kako bi se primijenile najbolje prakse u procesuiranju ratnih zločina.

“Suština je da svi ratni zločinci budu izvedeni pred lice pravde u što kraćem vremenskom periodu, pri tome Tužilaštvo BiH treba da se konačno fokusira na najsloženije predmete protiv lica sa A liste Haškog tužilaštva. U vezi rada Tužilaštva BiH na predmetima ratnih zločina nedavno je izdat Izvještaj kojeg je pripremila Joanna Korner, gdje su detaljno adresirani nedostaci u tom pogledu”, rekao je zamjenik ministra pravde.

Osim toga, smatra da će imenovanje predstavnika Suda BiH i Tužilaštva BiH u Nadzorno tijelo za provedbu Strategije doprinijeti boljoj provedbi, jer oni mogu jasno identifikovati nedostatke koje imaju u radu na tim predmetima, te dati sugestije Nadzornom tijelu u kojem smjeru trebaju ići preporuke koje budu izdavali.

Upitan kako gleda na to što predstavnici žrtava nisu konsultirani prilikom izrade Revidirane strategije, Pivić odgovara da su projekt pripremali stručnjaci iz oblasti pravosuđa i predstavnici ministarstava.

“Činjenica je činjenica je da udruženja žrtava nisu bila konsultirana. Nisu bili sudionici izrade dokumenta, niti su imali priliku da kroz javne konsultacije iznesu primjedbe, jer javne konsultacije za ovaj dokument nisu organizovane. Ono što su oni smatrali nedostatkom teksta revidirane Državne strategije je bila statistika predmeta protiv lica a A liste. U konačnici je postignut kompromis, te je obaveza dostavljanja statistike uvrštena kroz Aneks B na revidiranu Državnu strategiju”, istakao je.

Pivića smo pitali kako će, prema njegovom mišljenju, izgledati suđenja kada je, naprimjer, riječ o ratnim zločincima nad Bošnjacima u Bijeljini, nad Srbima u Sarajevu ili nad Hrvatima u Zenici.

“Čvrsto vjerujem da će svi tužioci na cijeloj teritoriji BiH postupati u cilju postizanja principa pravde neovisno o tome gdje i nad kim je počinjen ratni zločin”, zaključio je zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.

Klix.ba