Home » Nino Ćatić najavio je genocid,svijet se pravio da ne čuje:Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu!

Nino Ćatić najavio je genocid,svijet se pravio da ne čuje:Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu!

Hajra Ćatić i danas osluškuje svaku novu informaciju sa ekshumcija, odlazi u mrtvačnice gdje su posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana, čeka nalaze DNK-a analiza ne bi li joj javili da su nakon 21 godinu pronađeni posmrtni ostaci njenog Nine, piše novinska agencija Patria.

Nihad Nino Ćatić bio je novinar. Svakodnevno je, preko radio-amatera informisao javnost o stradanju Srebrenice.

Posljednji put javio se 10. jula 1995. godine. Molio je očajnički da se pomogne Srebrenici. UN, tačnije Holandski bataljon predao je zaštićenu zonu u ruke zločinca Ratkla Mladića. Ninine posljednje riječi bile su : Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu!

Ubijeno je njih 8.372. Bili su iz Srebrenice, Bratunca, Žepe, Zvornika… starci, muškarci, mladići, dječaci…

Ninina majka Hajra prisjeća se da je zadnji put sina vidjela 11. jula. Rekao joj je „,mama ti i babo idite u Potočare, a ja ću sa prijateljima preko šume do Tuzle“. Nakon toga, niko više nije vidio Ninu.

NAP