Home » NK Čelik raspisao konkurs za Generalnog direktora

NK Čelik raspisao konkurs za Generalnog direktora

U skladu s članom 82. statuta NK Čelik Zenica, Predsjednik Upravnog odbora NK Čelik Zenica raspisuje konkurs za Generalnog direktora NK Čelik Zenica.

U nastavku teksta pročitajte opis pozicije, potrebne kompetencije i kako se prijaviti za pomenutu poziciju.

Generalni direktor ima sljedeće nadležnosti:

– organizovanje rada i rukovođenje poslovanjem i aktivnostima Kluba,

– brine o poslovno-finansijskom segmentu djelovanja kluba u svakodnevnom poslovanju, svakodnevnom funkcionisanju službi Kluba, zaposlenicima Kluba, regulisanju redovnih troškova održavanja klupskog stadiona kao i poslovnih prostora i nekretnina u vlasništvu ili pod kontrolom Kluba

– predstavljanje i zastupanje Kluba u pravnom prometu prema trećim licima, u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, te drugim aktima Kluba,

– predlaganje Upravnom odboru angažovanja dodatnih zaposlenika i saradnika Kluba,

– donošenje odluka i poduzimanje mjera u vezi sa pravima i obavezama zaposlenika i saradnika Kluba,

– organizovanje, usmjeravanje i nadzor nad operativnim zadacima zaposlenika i saradnika Kluba,

– donošenje posebnih akata, odluka i drugih mjera kojima se regulišu pitanja od interesa Kluba, a u skladu sa ovim Statutom i zakonom,

– provodi i realizuje sve marketinške, promotivne i reklamno-propagandne aktivnosti Kluba lično ili putem nadzora nad radom stručnih saradnika,

– sarađuje sa medijima glede pravovremene distribucije informacija od važnosti za Klub,

– kontaktira sponzore, donatore i navijače Kluba kao i sve druge organe koji na bilo koji način podržavaju rad Kluba,

– pokretanje postupka i prvostepeno odlučivanje u disciplinskom postupku na prijedlog Sportskog direktora ili Generalnog sekretara,

– vrši savjetodavne uloge Upravnom odboru glede poštivanja odredbi ovog Statuta,

– obavlja ostale poslove određene ovim Statutom ili odlukom Upravnog odbora.

  SP Katar: Švicarska ponovno kobna za Srbiju

Opšti kriterij za izbor i imenovanje
Svi kandidati za poziciju Generalnog direktora NK Čelik Zenica koji je predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati sljedeće opšte kriterije:

– da su državljani Bosne i Hercegovine,

– da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup

– da ispunjavaju uslove visokog obrazovanja (VII stepen struĉne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa koje se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja)

– da ne obavljaju nikakvu političku funkciju.

Posebni kriterij za izbor i imenovanje
Pored Opštih kriterija, kandidati za Generalnog direktora NK Čelik Zenica moraju ispunjavati i sljedeće posebne kriterije:

– Poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu,

– Napredno poznavanje rada na računaru, posebno u Microsoft Office paketu,

– Razvijene verbalne, komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine,

– Razvijene organizacijske vještine, te vještine delegiranja i motivisanja ostalih,

– Sklonost timskom radu, motiviranost, odgovornost i predanost poslu,

– Spremnost za učenje i vlastiti razvoj,

– Vrlo dobro poznavanje problematike NK Čelik Zenica,

– Minimalno 2 godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama.

Podnošenje prijava
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

– CV životopis/biografija,

– Motivacijsko pismo,

– Dokaz o navršenoj stručnoj spremi.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do 19.11.2022. godine.

Prijave sa traženom dokumentacijom potrebno dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: UG NK Čelik Zenica, Ulica Bulevar Kulina bana bb, 72000 Zenica sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS – NE OTVARATI“.