Home » Notari nezadovoljni odlukom Ustavnog suda FBiH

Notari nezadovoljni odlukom Ustavnog suda FBiH

Ustavni sud FBiH osporio nekoliko odredbi Zakona o notarima i to nakon apelacije koju je podnijela tadašnja potpredsjednica FBiH Spomenka Mičić. No, još uvijek postoje sasvim različita tumačenja kakve će promjene nastupiti nakon odluke Ustavnog suda FBiH, piše novinska agencija Patria.

Tako su sinoć u CD-u na Face TV mišljenja sukobile članica Notarske komore BiH Vesna Softić i advokatica Amila Kunosić.

Zakon o notarima je donesen 2002. gdine, a notari su počeli da rade 2007. godine. Mi već postojimo 10. jubilarnu godinu. Apelacija je podnesena 2010. godine dakle osam godina od usvajanja zakona, a tri godine nakon što su notari počeli raditi i pokazivati vidne pomake u pravnom sistemu, sigurnosti, efikasnost pravosuđa, nešto što je bilo evidnetno dobro – istakla je Softić.

Kunosić je pojasnila da prema našem Ustavu FBiH vrlo je sužen prostor ko može podnijeti apelaciju.

– Mi smo tražili osobu a to je prihvatila Spomenka Mičić i nakon što smo mi napravili provjere svih evropskih direktive i o advokaturi i o notarima – kazala je pak Kunosić.

Softić je izrazila i brigu jer smatra da je čudi da je Ustavni sud FBiH uopće razmatrao ovakvu jednu apelaciju, te da je u toj odluci nadvladao privatni nad javnim interesom. Kunosić je tada poručila Softić da nije primjereno da se na ovaj način govori o sudijama Ustavnog suda ni o samoj instituciji.

Softić je kazala također da se širom EU i njenim zemljama također primjenjuje sličan ili isti sistem kakav ima BiH, dok je napomenula i da su notarske kancelarije u programu fiskalizacije za razliku od advokata, koji to nisu.

Patria