Home » Novi aranžman: BH Pošta Vladi FBiH daje 45 miliona KM za penzije

Novi aranžman: BH Pošta Vladi FBiH daje 45 miliona KM za penzije

Vlada FBiH donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo da prestruktuira svoja raspoloživa novčana sredstava u iznosu od 45 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 15.000.000 KM u periodu od 1.6.2016. godine do 31.12.2016. godine, a 30.000.000 KM u periodu od 1.7.2016. godine do 31.12.2016. godine, prenosi novinska agencija Patria.

Ova sredstva će biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte.

BH Pošta i Federalni zavod PIO Mostar zaključit će odgovarajući Ugovor, odnosno Aneks ugovora za prestruktuiranje sredstava, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za plasman i vraćanje sredstava, uz naknadu za njihovo korištenje koja će, na dnevnoj osnovi, iznositi 0,0081 posto, u skladu s važećim propisima i općim interesima.

NAP