Home » Objavljen poziv kompanijama za učešće u projektu “ KATANA“

Objavljen poziv kompanijama za učešće u projektu “ KATANA“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je objavljen poziv za učešće u projektu “KATANA”. Ovaj poziv je namjenjen startapovima, malim i srednjim preduzećima agro i IT sektora i novih rastućih industrija.

KATANA biznis akcelerator finansiran je od strane Evropske komisije kroz program Horizon 2020.

Ovaj projekat obezbedit će prije svega pristup znanju, tehnologijama, kapitalu i tržištima, kako bi preduzeća kreirali i/ili ojačali svoju ponudu u domenu poljoprivrede i novih tehnologija, ali i ostvarili prisustvo na globalnom tržištu.

KATANA biznis akcelerator će podržati 10 najuspešnijih konzorcijuma kroz direktnu finansijsku podršku u iznosu od 100.000 eura po aplikantu i pružiće konzorcijumima specijalizovane treninge o tome kako uspešno pronaći investitore kako bi mogli da povećaju iznos finansiranja sopstvenog projekta.

Platforma za video aplikacije je otvorena do 28. februara 2017. godine.

Drugi poziv biće otvoren od 01.04.2017. – 31.08.2017. godine.