Home » Objavljeni grantovi za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu

Objavljeni grantovi za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu

U susret Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT), mreža za antidiskriminaciju i inkluziju u fudbalu Fare Network u saradnji sa organizacijom Football vs. Homophobia objavljuju dodjelu grantova za projekte borbe protiv homofobije u fudbalu.

Dvadeset manjih grantova u iznosu od 400 eura namijenjeni su svim formalnim i neformalnim grupama, navijačkim skupinama, nevladinim organizacijama i udruženjima iz cijele Evrope, koji se bave promicanjem ljudskih prava.

Predložene aktivnosti bi trebale promovisati različitosti među ljudima u fudbalu, praveći fudbal sigurnim i prihvatajućim mjestom za LGBT osobe, te stvarajući prilike za njih u fudbalu i sportu uopće.

U 2015. godini ove grantove je dobilo 15 grupa iz Evrope, Afrike i Centralne Amerike, koji su organizovali fudbalske turnire, kampanje podizanja svijesti o homofobiji, razna okupljanja i diskusije o participaciji LGBT osoba u fudbalu, itd.

Svi zainteresovani za pomenute grantove, mogu poslati svoje aplikacije OVDJE najkasnije do 2. maja 2016. godine. Dobitnici grantova će biti obaviješteni do 4. maja 2016.