Home » Obren Petrović: Muslimani su korišteni kao živi štit u Doboju

Obren Petrović: Muslimani su korišteni kao živi štit u Doboju

“Ovdje su vršena česta zlostavljanja i izgladnjivanja civila koji su tu boravili. Ovo mi je poznato zbog toga što su se meni kao načelniku SЈB Doboj obraćale porodice civila koji su bili u zatočeništvu”

SDS-ov gradonačelnik Doboja Obren Petrović optužio je SDS da je tokom rata činio zločine. Tu izjavu dao je Tužilaštvu BiH, na saslušanju u predmetu “Bjelošević i drugi”, u novembru prošle godine.

 

Zapisnik sa saslušanja Obrena Petrovića kao svjedoka, koji tadašnje funkcionere i prve ljude SDS-a u Doboju Andriju Bjeloševića, Borislava Paravca i Milana Ninkovića, optužuje za nasilno preuzimanje vlasti, protjerivanje muslimana i Hrvata, i prećutno odobravanje ratnih zločina u Doboju, objavile su “Narodne novine”.

 

Događaji od momenta kad je SDS preuzeo vlast u Doboju, kako tvrdi Obren Petrović, urađeni su uz prećutnu saglasnost ljudi koji su u to vrijeme bili na vlasti, s ciljem da se iz grada očiste pripadnici nesrpskog življa. Svojim stranačkim kolegama, bez čijeg znanja kaže, ništa nije moglo biti urađeno, na dušu stavlja: silovanja, mučenja i ubistva.

 

“U vezi s pitanjem da li mi je poznato da je na području Doboja u periodu nakon preuzimanja vlasti vršeno zlostavljanje civila i druga krivična djela, izjašnjavam se da mi je to poznato, a to se radilo uz dopuštenje i prećutnu saglasnost ljudi na rukovodnim pozicijama. Poznato mi je da su jednu ženu na Usori, u blizini naselja Vila, silovali pripadnici Martićeve jedinice. Ovaj događaj je prijavljen u SЈB Doboj. Protiv počinilaca nisu preduzimane nikakve ozbiljnije aktivnosti u cilju njihovog proceusiranja”, posvjedočio je Petrović.

 

Petrović svjedočenje ojačava navodima da su u momentu napada Armije BiH iz pravca Tešnja i Usore, muslimanski civili korišteni kao živi štit kako bi se napad zaustavio i da ih je tada 30 poginulo. Svjedoči i o zlostavljanju i izgladnjivanju civila smještanih u hangarima Bare i Usora i dodaje da im je on krišom pomagao.

 

“Ovdje su vršena česta zlostavljanja i izgladnjivanja civila koji su tu boravili. Ovo mi je poznato zbog toga što su se meni kao načelniku SЈB Doboj obraćale porodice civila koji su bili u zatočeništvu. Јa sam, s ciljem da pokušam učiniti bilo šta za njih, Mladenu Vuliću, šefu krim-policije, znao reći da po spisku ljudi koji su mi se javljali provjeri gdje su zatvoreni članovi njihovih porodica, kako bi ih pokušao dovesti u Stanicu policije i s njima obavljati neki razgovor i pokušavao im nekako pomoći”, izjavio je Petrović..

 

Odbrane optuženih, u najmanju ruku ne mogu biti srećne iskazom koji je Petrović dao, kaže jedan od advokata, Miodrag Stojanović, ne otkrivajući koliko će to štete načiniti trojici optuženih za udruženi zločinački poduhvat.

 

“Sve tri odbrane imaju zadatak da tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka predoče dokumente kojim će i sudu dokazati da je njegov iskaz elementarno neistinit. To je bio jedan legitiman otpor koji VRS preduzela da zaštiti grad Doboj”, rekao je advokat Stojanović.

 

Početkom iduće sedmice počet će izvođenje svjedoka u ovom predmetu, a jedan od prvih svjedoka biće Obren Petrović.

 

 Slobodna Bosna