Home » Od 1.jula nove cijene rominga u javnim bh. mobilnim komunikacionim mrežama

Od 1.jula nove cijene rominga u javnim bh. mobilnim komunikacionim mrežama

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) danas je donijela Odluku o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama.

Odlukom se određuje obaveza sniženja cijena usluga rominga i cijena terminacije regulisanih poziva u romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana, koji stupa na snagu 1. jula 2019. godine.

Odlukom su definisane maksimalne cijene usluga rominga na nivou maloprodaje, maksimalne prosječne veleprodajne cijene usluga rominga na nivou veleprodaje, te maksimalne veleprodajne cijene usluge terminacije poziva u mobilnim mrežama za regulisane pozive u romingu u regionu Zapadnog Balkana.

Operatori će u periodu od 1.7.2019. godine do 30.6.2020. godine primjenjivati sljedeće prosječne maloprodajne cijene: odlazni pozivi: 0,27 KM /min – BH Telecom, Telekom Srpske, HT Mostar; SMS poruka: 0,11 KM/min BH Telecom, Telekom Srpske, 0,10 KM/min, HT Mostar, mobilni internet 0,27 KM/MB BH Telekom, Telekom Srpske, HT Mostar.

Ilustracije radi, cijene odlaznih poziva prema Bosni i Hercegovini (BiH) za postpaid i prepaid korisnike iz BiH, kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji sniziće se od 25% do 27%. Cijena odlaznih poziva prema BiH za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 85% do 92%.

  U 149 inspekcijskih kontrola na području FBiH zatečeno 70 radnika na crno

Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se sniziti od 13% do 20%. Cijena dolaznih poziva za postpaid i prepaid korisnike iz BiH  kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 87% do 97%.

Cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se sniziti od 6% do 17%. Cijena za poslanu SMS poruku za postpaid i prepaid korisnike iz BiH  kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 71% do 88%.

Cijena za 1 MB prenosa podataka za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji će se sniziti od 27% do 31%. Cijena za 1 MB prenosa podataka za postpaid i prepaid korisnike iz BiH kada se nalaze u Albaniji i Kosovu će se sniziti od 94% do 99%.

Pojašnjenja radi, razlog za veće smanjenje cijena za Albaniju i Kosovo u odnosu na ostale zemlje leži u činjenici što su ove zemlje po prvi put pristupile Sporazumu o regionalnom romingu, za razliku od ostalih potpisnica na koje su se umanjene cijene rominga kontinuirano primjenjivale od 2014. godine.

akta.ba