Home » Odbačeni medicinski otpad nije štetan za okolinu, a zbrinut je u Domu zdravlja Tomislavgrad » Medicinski otpad