Home » Održan Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija u BiH

Održan Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija u BiH

Strateški forum glavnih tužilaca i direktora policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, koji podržava Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH kroz Projekat jačanja tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, održan je danas u Sarajevu u prostorijama Federalnog tužilaštva FBiH.

Razgovaralo o najvažnijim pitanjima saradnje tužilaštava i policijskih agencija, kao i aktivnostima koje se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Teme sastanka Strateškog foruma, odnosile su se na pregled rezultata poduzetih mjera i aktivnosti u procesuiranju predmeta korupcije i organiziranog kriminala, sa fokusom na predmete korupcije i organiziranog kriminala na visokom nivou.

Također, razgovaralo se o prijedlogu rješenja koji se odnosi na postupanje policije i tužilaštava u vezi sa kriptovalutama, te o Smjernicama o postupanju i saradnji policije i tužilaštava u informisanju javnosti, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva.

Na Forumu su učestvovali – Milanko Kajganić glavni tužilac Tužilaštva BiH, Munib Halilović glavni federalni tužilac, Željka Radović glavna tužiteljica Republičkog javnog tužilaštva RS, Zekerija Mujkanović glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, Darko Ćulum direktor Državne agencije za istrage i zaštitu-SIPA, Siniša Kostrešević direktor MUP-a RS, Vahidin Munjić direktor Federalne uprave policije, Goran Pisić šef Policije Brčko distrikta BiH, kao i predstavnice VSTV-a BiH Amila Rahić i Aleksandra Todorović.