Home » Održana konstituirajuća sjednica Glavnog odbora NES-a BiH, za predsjednika izabran Mirza Batalović

Održana konstituirajuća sjednica Glavnog odbora NES-a BiH, za predsjednika izabran Mirza Batalović

U Sarajevu je danas održana konstituirajuća sjednica Glavnog odbora Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine (NES). Za predsjednika Glavnog odbora jednoglasno je izabran dr.sc. Mirza Batalović. Rođen je u Sarajevu 1982. godine.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 2007. godine, te stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Magistrirao je 2011. godine, a stepen doktora elektrotehničkih nauka stekao je 2016. godine na istoimenom fakultetu. Od 2007. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje trenutno obnaša funkciju prodekana za nastavu. Također je i na čelu Općinskog vijeća u svojstvu predsjedavajućeg Općine Stari Grad. Govori engleski i arapski jezik.

 


Razmatrajući aktuelnu političku situaciju Glavni odbor NESa usvojio je zaključke djelovanja u vezi s izazovima s kojima se suočava Bosna i Hercegovina kako slijedi:

1. Podrivanje Ustava i pravnog sistema od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, blokada rada institucija Bosne i Hercegovine i secesionističko djelovanje

Svjesni ozbiljnosti postojeće političke situacije koja je nastala kao rezultat višemjesečnog podrivanja Ustava Bosne i Hercegovine i pravnog sistema od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika Glavni odbor NES-a poziva članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira i Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da kao izvršni organ Vijeća za provedbu mira u skladu s ovlaštenjima koja su određena Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini hitno sankcionira i zaustavi svaki oblik protuustavnog i protuzakonitog djelovanja kojim se narušava postignuti mir i stabilnost, te ugrožava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

Glavni odbor NES-a poziva Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da formira predmet i izvrši istragu po osnovi sumnje da su član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i drugi saučesnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske počinili krivična djela Ugrožavanje teritorijalne cjeline iz člana 157. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i krivično djelo Podstrekavanje iz člana 30. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Glavni odbor NES-a pozdravlja spremnost Sjedinjenih američkih država da koriste sve raspoložive sankcije protiv svih političkih predstavnika, državnih službenika, javnih radnika i funkcionera koji podrivaju Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Izražamo čvrstu podršku i opredjeljenje da Bosna i Hercegovina u skorijoj budućnosti postane punopravna članica NATO-a, čime bi se trajno osigurao njen suverenitet i teritorijalni integritet, te potvrdila garancija njene stabilnosti i ekonomskog napretka.

Glavni odbor NES-a smatra da je najava jednostranog prijenosa nadležnosti s državnog na nivo bosanskohercegovačkog entiteta Repubika Srpska za Oružane snage Bosne i Hercegovine, Upravu za indirektno oporezivanje, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, te Agenciju za lijekove Bosne i Hercegovine protuustavan i portuzakonit čin, te pozivamo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno reagira radi zaštite pravnog poretka i sistema. Pozivamo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da poduzme sve mjere i sankcije koje su u njegovoj nadležnosti protiv svih zastupnika i delegata koji vrše neopravdanu i namjernu opstrukciju rada Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Glavni odbor NESa poziva Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da stavi van snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske i Ukaz predsjednice bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska o proglašenju Zakona o neprimjenjivanju Odluke Viskokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine izražava spremnost za suradnju sa svim političkim subjektima, nadležnim institucijama i organizacijama civilnog društva radi zaštite Ustava, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine.
Glavni odbor NESa poziva sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da nastave redovan rad i
zasjedanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine s temama koje su od opće koristi za sve građane, a posebno za ispunjavanje uvjeta radi stjecanja kandidatskog statusa i nastavka europskog puta.

2. Izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

S obzirom da je na 19. sjednici Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je održana 28. 04. 2021., usvojio Zaključak o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zaključak) na način da nisu uključeni svi politički subjekti čiji predstavnici su članovi ovog predstavničkog organa, Glavni odbor NESa smatra da je tim činom pokazana stvarna namjera vladajućih stranaka da ne žele omogućiti svim zainteresiranim političkim i drugim relevantnim subjektima pravovremenu uključenost i sudjelovanje u izradi prijedloga izmjena i dopuna zakona kojim se uređuju slobodni i demokratski izbori
kao temelj funkcionalne demokratske države.

Kako je institucionalno djelovanje u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonom i poslovnicima jedini način rada koji podržavamo, Glavni odbor NESa poziva Interresornu radnu grupu za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da u najkraćem roku, u skladu s članom 5. Zaključka pripremi prijedlog izmjena izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, te da ga posredstvom ovlaštenog predlagača uputi domovima u parlamentarnu proceduru.

Glavni odbor NESa ukazuje na potrebu unapređenja izbornog procesa uvođenjem novih tehnologija radi nadzora i transparentnosti izbornog postupka, sprječavanja zloupotreba kod identifikacije birača, utvrđivanja i kontrole rezultata izbora, te izmjena koje će u najvećoj mjeri primjeniti preporuke OSCE/ODIHRa i GRECOa.

Glavni odbor NESa podržava izmjene relevantnih odredbi Ustava i Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine s ciljem osiguranja jednakog uživanja prava glasa i kandidature svim građanima Bosne i Hercegovine bez obzira na etničku pripadnost, te uspostavu modela koji će ukloniti postojeću sistemsku diskriminaciju i osigurati svakoj građanki i građanu da ima pravo i mogućnost, bez ikakvih razlika i bez neutemeljenih ograničenja, da bira i bude biran na pravednim povremenim izborima s općim i jednakim pravom glasa koji se moraju provoditi tajnim glasanjem, na način kojim se garantira slobodno izražavanje volje birača uz potpunu provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.

3. Stav o zajedničkom kandidatu opozicije za člana Predsjedništva BiH

Glavni odbor NESa podržava zaključak Predsjedništva stranke o potrebi razgovora sa svim
opozicijskim strankama u vezi postizanja najšireg konsenzusa u vezi jednog, zajedničkog kandidata opozicije za tu funkciju, te da je Narodni evropski savez spreman predlagati i razmotriti sve prijedloge i dati podršku kandidatu koji će raditi na koordiniranju svih pozitivnih politika radi stabiliziranja političke situacije i nastavka EU i NATO integracija.

4. NES BiH svakim danom sve jači

Glavni odbor NESa sa zadovoljstvom konstatira da je Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, koji je formiran u februaru ove godine, izuzetno dobro prihvaćen kao politički projekt u narodu, te da stranka konstantno jača u kadrovskom i infrastrukturnom smislu, kao i da svakim danom NESu pristupa sve više članova.

Ustrojstvo Narodnog evropskog saveza koncipirano je na principu Regija. Prema Statutu stranke Narodni evropski savez zastupljen je u šest regija čije područje je precizno definirano Statutom. U pomenutim Regijama uspješno je formirana većina općinskih/gradskih organizacija.

Narodni evropski savez će nastaviti zalaganje za jačanje države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Pod tim podrazumijevamo insistiranje na rješavanju svih problema BiH isključivo u institucijama BiH. Zalagat ćemo se za potpunu demokratizaciju izbornog procesa, što podrazumijeva da demokratija ne smije prestati završetkom izbornog dana, već posljednjim imenovanjem ljudi kojima građani daju povjerenje glasajući za njih. Narodni evropski savez promovirati će platformu ljudi koji su kompetentni i kadri da vode procese u državi, te će na taj način građani tačno znati šta dobivaju davanjem povjerenja ljudima na listi.

Vizija Narodnog evropskog saveza je politika progresa, okupljanje pametnih, sposobnih, mladih ljudi kao i onih koji iza sebe imaju konkretne rezultate i dugogodišnje iskustvo čiji su rad građani prepoznali u sredinama u kojima uspješno djeluju. Zalagati ćemo se za donošenje strategije i razbijanje negativnog imidža politike kod mladih zbog kojeg se ne žele aktivnije uključiti u rješavanje krucijalnih problema u Bosni i Hercegovini čime bi dijelom zaustavili njihov odlazak u druge zemlje.

Glavni odbor NESa dao je punu podršku predsjedniku i Predsjedništvu Stranke u daljnjim aktivnostima i politikama vezanim uz pripreme Stranke za predstojeće Opće izbore u BiH 2022.

5. Ekonomske mjere s ciljem zaustavljanja krize kao posljedica inflacije i rasta cijena na tržištu

Glavni odbor NESa poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da iskoristi sve zakonom predviđene ekonomske mjere i metode kako bi se zaustavio enorman rast cijena, a naročito osnovnih životnih namirnica i energenata u pravcu zaštite potrošača, a posebno realnog sektora.

S obzirom na postojeću socioekonomsku situaciju tražimo od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da povuče iz parlamentarne procedure prijedlog Zakona o porezu na dohodak i prijedlog Zakona o doprinosima.

PRESS SLUŽBA NES BiH