Home » Održana sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Održana sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

Na 10. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine k znanju je primljena Informacija o izvršenju planiranih sredstava Vijeća nacionalnih manjina BiH za period od 1.1. do 30.6. 2023. godine.

K znanju je primljena i Informacija o položaju nacionalnih manjina u obrazovanju, koju su podnijeli članovi Radne grupe Vijeća nacionalnih manjina BiH. U vezi s ovom Informacijom usvojen je zaključak da se ministarstva obrazovanja i institucije kulture na entitetskim nivoima upoznaju sa ovom Informacijom s ciljem dodatnog poboljšanja položaja nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja.

Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić upoznao je prisutne sa dopisima upućenim Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara BiH, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH i odgovorima tih institucija u vezi sa Informacijom o objavi javnog poziva za dodjelu grant sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i sa odgovorom na molbu za osiguravanje adekvatnog finansiranja udruženja nacionalnih manjina u BiH putem dozvoljenog iznosa grant sredstava, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.